MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet omhandler proteinenes, nukleinsyrenes, karbohydratenes og lipidenes struktur, egenskaper, funksjoner og virkemåte, samt enzymenes virkemåte, biologiske membraner og membrantransport, biosignalering, og syntese av DNA, RNA og proteiner. Sentrale molekylærbiologiske prosesser blir gjennomgått for å illustrere biomolekylenes funksjon og virkemåte. Emnet gir studentene innsikt i biomolekylenes egenskaper og sentrale biokjemiske prosesser og gjør dem dermed faglig sett forberedt for videre studier i biokjemi og molekylærbiologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne beskrive:

 • proteinenes, nukleinsyrenes, karbohydratenes og lipidenes struktur, egenskaper, funksjoner og virkemåte
 • aminosyrenes syre-base egenskaper og titreringskurver, og kunne beregne nettoladningen og det isoelektriske punktet til aminosyrer og proteiner.
 • metoder for rensing og karakterisering av proteiner
 • enzymenes virkemåte, og ha kjennskap til enzymkinetikk og Michaelis-Menten og Lineweaver-Burk ligningene
 • oppbyggingen av biologiske membraner, transport gjennom membraner og biosignalering
 • syntese av DNA, RNA og proteiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) og KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises med forelesninger (5 timer i uken, totalt ca. 60 timer) og kollokvier (2 timer i uken, totalt ca. 24 timer) gjennom hele semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen, 4 timer i oktober (teller 50%). Kun studenter som har gyldig fravær kan ta utsatt prøve ca 3 uker etter ordinær midttermineksamen.


En skriftlig avsluttende eksamen, 4 timer, i desember (teller 50%). Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering. Bokstavkarakterer (A-F).

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator. Se side hos Matematisk institutt for informasjon om godkjente kalkulatorer.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering 2013

 

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017.

Emnet erstattes av BIOS1130

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk