IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir forståelse i utvikling og bruk av digitale systemer. I den første halvdelen av emnet er fokuset på systemenes samfunnsmessige konsekvenser, brukernes aktiviteter og etikk. I den andre halvdelen tas dette videre og fokuset er på hvordan systemer utvikles sett fra et software engineerings perspektiv.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN1030:

  • kan du drøfte samspillet mellom digital teknologi og individer, organisasjoner og samfunnet
  • kan du utføre enkle brukerundersøkelser
  • kjenner du til sentrale lover og forskrifter for utvikling av digitale systemer, og kan drøfte etiske problemstillinger
  • kjenner du til ulike faser og aktiviteter som inngår i systemutvikling
  • har du forståelse for samspillet mellom systemutvikling og ulike bruker og interessegrupper
  • kan du anvende metoder og teknikker for kravhåndtering, utføre modellering ved hjelp av UML, og vurderefordeler og ulemper ved forskjellige metoder og teknologier for systemutvikling

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/INF101/HUMIT1700/INF103/IN101.

Emnet bør tas samtidig med eller etter IN1010 – Objektorientert programmering/INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 3 timer sammenhengende gruppeundervisning per uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1055 – Systemer, krav og konsekvenser (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 17:24:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk