IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til design, bruk og interaksjon, hvor fokuset er på interaksjon og samspillet mellom mennesker og digital teknologi. Emnet tar for seg undersøkelser av bruk av teknologi. Begreper og metoder for design, prototyping og evaluering introduseres.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN1050:

  • kan du sentrale begreper og metoder innenfor design, bruk og interaksjon med digital teknologi
  • kjenner du til ulike typer grensesnitt og interaksjonsformer
  • kan du utføre brukerundersøkelser og identifisere behov
  • kan du evaluere digital teknologi i forhold til brukernes behov
  • kan du utvikle forskjellige typer prototyper av digital teknologi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvingsgrupper og 2 timer plenumsøvelser hver uke.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers digital skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 05:18:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk