IN2060 – Digitalteknikk og datamaskinarkitektur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg prinsipper i digital design, som kombinatorisk og sekvensiell logikk, tilstandsmaskiner og digitale byggeblokker, og bygger på dette for å introdusere prosessorarkitekturer, pipelining, cache, og grensesnittet mellom maskinvare og programkode.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN2060 har du:

  • kunnskaper om hvordan en datamaskin er satt sammen og fungerer, fra logiske porter til prosessor
  • kunnskaper om grensesnittet mellom maskinvare og programvare
  • lært å kunne analysere og konstruere digitale kretser

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

IN1000/INF1000/INF1001/IN1900/IN-KJM1900/INF1100, IN1020, IN1080

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
  • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
  • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
  • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
  • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har 4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk