IN3260 – Prosjektoppgave i informatikk: datakommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

I dette emnet vil studenten sammen med veileder utforske og rapportere om et tema innen datakommunikasjon. Oppgaven som skal utføres vil vanligvis ha en praktisk komponent der studenten skal programmere og evaluere et eksperiment eller en applikasjon.

Emnet egner seg for studenter som kan tenke seg en dypere forståelse av en del av datakommunikasjonsfaget og/eller en forsknings- eller utviklingskarriere i datakommunikasjon. Prosjektet utføres i veilederens forskningsgruppen.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du:

  • ha meget god forståelse av et tema innen datakommunikasjon
  • ha noe kjennskap til hvordan eksperimenter utføres i datakommunikasjon
  • ha noe kjennskap til hvordan forskning og utvikling utføres i datakommunikasjon.
  • kunne utføre et lite prosjekt som kan inkludere å utvikle et program for et eksperiment eller en applikasjon datakommunikasjon.
  • kunne skrive en enkel rapport som beskriver og drøfter prosjektet og dets resultater.

Opptak til emnet

Kun for studenter i Informatikk: Programmering og nettverk og Informatikk: Programmering og systemarkitektur.

Maks antall studenter: 10

Krever karakter B eller bedre i IN(F)1010, IN2010/INF2220 og IN3230/INF3190. Søkere kan bli innkalt til samtale med faglærer før man får plass på emnet.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN3230 – Nettverk/INF3190, IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220

Undervisning

Emnet er organisert med tre fellessamlinger á to timer for alle som tar emnet:

  • Introduksjon av prosjektarbeid, veiledere, omfang og forventninger.

  • Felles midtveispresentasjon og vurdering av hverandres prosjektarbeid.

  • Avsluttende presentasjon med tilbakemelding og innlevering av endelig rapport.

Veiledning som avtales i forskningsgruppen. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid. Studentene presenterer sitt arbeid og leser/kritiserer hverandres arbeid underveis.

Studenter vil mellom første og siste fellessamling kunne forvente åtte timer med individuell veiledning (lagt opp som faste møter med veileder annen hver uke).

Eksamen

Vurdering av skriftlig oppgave, samt muntlig presentasjon av oppgaven. Begge deler må bestås og bestås i samme semester.

Den skriftlige oppgaven teller 70 % av sluttkarakteren, mens den muntlige presentasjonen teller 30 %.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 04:15:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)