IN3260 – Prosjektoppgave i Informatikk: datakommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil studenten sammen med veileder utforske og rapportere om et tema innen datakommunikasjon. Oppgaven som skal utføres vil vanligvis ha en praktisk komponent der studenten skal programmere og evaluere et eksperiment eller en applikasjon.

Emnet egner seg for studenter som kan tenke seg en dypere forståelse av en del av datakommunikasjonsfaget og/eller en forsknings- eller utviklingskarriere i datakommunikasjon. Prosjektet utføres i veilederens forskningsgruppen.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du

  • ha meget god forståelse av et tema innen datakommunikasjon
  • ha noe kjennskap til hvordan eksperimenter utføres i datakommunikasjon
  • ha noe kjennskap til hvordan forskning og utvikling utføres i datakommunikasjon.
  • kunne utføre et lite prosjekt som kan inkludere å utvikle et program for et eksperiment eller en applikasjon datakommunikasjon.
  • kunne skrive en enkel rapport som beskriver og drøfter prosjektet og dets resultater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kun for studenter i Informatikk: Programmering og nettverk og Informatikk: Programmering og systemarkitektur.

Maks antall studenter: 10

Krever karakter B eller bedre i IN(F)1010, IN2010/INF2220 og IN3230/INF3190. Søkere kan bli innkalt til samtale med faglærer før man får plass på emnet.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

INF3190 – Datakommunikasjon (videreført)INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)

Undervisning

Emnet er organisert med tre fellessamlinger á to timer for alle som tar emnet:

  • Introduksjon av prosjektarbeid, veiledere, omfang og forventninger.

  • Felles midtveispresentasjon og vurdering av hverandres prosjektarbeid.

  • Avsluttende presentasjon med tilbakemelding og innlevering av endelig rapport.

Veiledning som avtales i forskningsgruppen. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid. Studentene presenterer sitt arbeid og leser/kritiserer hverandres arbeid underveis.

Studenter vil mellom første og siste fellessamling kunne forvente åtte timer med individuell veiledning (lagt opp som faste møter med veileder annen hver uke).

Eksamen

Vurdering av skriftlig oppgave, samt muntlig presentasjon av oppgaven. Begge deler må bestås og bestås i samme semester.

Den skriftlige oppgaven teller 70 % av sluttkarakteren, mens den muntlige presentasjonen teller 30 %.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)