Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teknologier for søk og informasjonsgjenfinning i stor skala over tekst. Du vil få en presentasjon av indeksstrukturer, relevans og ranking av dokumenter, samt prosessering av dokumenter og spørringer. Utvalgte anvendelser av språkteknologi og algoritmer relevante for søk blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4120:

  • har du oversikt over de ulike komponentene av et helhetlig, skalerbart og modern søkesystem
  • vet du hvordan en invertert indeks fungerer og hvordan du effektivt bruker denne for å evaluere spørringer
  • kan du forklare hvilke faktorer som inngår i relevansberegninger
  • har du et grunnlag for videre spesialisering innen avansert søketeknologi
  • har du innsikt i sentrale teknologier innen komprimering, og innen algoritmer og datastrukturer for effektiv strengbehandling og kan anvende disse
  • kan du måle og kvantifisere relevans

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer eller IN2040 – Funksjonell programmering

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3120 – Søketeknologi, INF3800 – Søketeknologi (videreført), INF4800 – Søketeknologi (videreført)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juni 2022 14:21:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)