Emner innen kjemi

Viser 1–51 av 51 emner
Emne Studiepoeng
KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4030 – Vitenskapelige presentasjonsteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3000 – Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3200 – Organisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3900 – Radioaktivitet og radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM5100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM5200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5220 – Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5230 – Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5280 – Eksperimentell NMR spektroskopi (5 studiepoeng) 5
KJM5310 – Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM5330 – Soft matter nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM5600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM5700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM5810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM5903 – Strålevern (5 studiepoeng) 5
KJM5961 – Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM5962 – Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
KJM9100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 – Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9230 – Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9330 – Soft matter nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM9350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9620 – Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9961 – Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 – Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
MENA3001 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA5020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 – Advanced Characterization methods (5 studiepoeng) 5
MENA9520 – Ab Initio Modelling of Solar Cell Materials (5 studiepoeng) 5