KJM9631 – Multi-skala molekylmodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studenter i kjemi og tilgrensende fagområder innføring i molekylmodellering til bruk i kjemien. Det legges stor vekt på praktisk anvendelse. Samtidig skal studentene få god forståelse av metodene, også utover det rent operasjonelle. Målet er å gi studentene grunnlag for selvstendig å vurdere valg av metoder og påliteligheten av resultatene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • forstå hvordan kvantemekaniske modeller kan tilpasses til å beskrive kjemiske reaksjoner og egenskaper
  • forklare styrker og svakheter ved ulike modeller (molekylmekanikk, semiempiriske, bølgefunksjonsbaserte og tetthetsfunksjonalteori)
  • forklare hvordan kvantekjemien kan bidra til forståelse av reaksjonsmekanismer i organsisk kjemi og katalyse
  • vurdere nøyaktigheten av utførte beregninger
  • presentere resultater fra beregningstudier skriftlig og muntlig
  • sette deg inn i vitenskapelig litteratur på feltet og formidle kunnskapen til fagfeller med tilsvarende bakgrunn

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi, KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt), MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1, MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere eller tilsvarende emner.

Undervisning

Emnet går over et semester. Undervisningen består av:

  • 30 timer forelesninger og
  • 32 timer datalab (åtte øvelser/rapporter).

For å gå opp til eksamen må du ha fått godkjent samtlige åtte rapporter. En av øvelsene skal du i tilleggpresentere muntlig. Presentasjonen må være godkjent

Godkjente presentasjoner og rapporter er bare gyldig det semesteret de blir godkjent.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og første gruppetime (gjelder også hvis du står påventeliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldttil Kjemisk institutt, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

  • Tre skriftlige deleksamener i form av innleveringsoppgaver teller tilsammen 50 % av avsluttendevurdering. Du får beskjed i starten av semesteret hvilke rapporter som teller med i vurderingen
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 50 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: KJM5631 – Multiskala Molekylmodellering

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2022 11:27:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Emnet blir ikke undervist høsten 2022.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk