Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i syntese av uorganiske og hybrid materialer ved bruk av en rekke forskjellige teknikker, både tradisjonelle uorganiske metoder og ved bruk av metallorganiske forløpere. De metodene som gjennomgås er: kerammetoden, fluksmetoden, forbrenningsmetoder, hydrotermal metode, kjemisk gasstransport, CVD, sol-gel, precursor metoder, interkalering, milde metoder, elektrokjemiske metoder og syntese av uorganiske polymerer. Det vil bli undervist i hvordan metodene er med på å forme sluttproduktet, alt fra amorfe materialer til større enkrystaller og spesielle former som nanomaterialer, porøse materialer og tynne filmer. Emnet passer for studenter som har oppgave hvor det er behov for syntese av uorganiske materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

  • Du har kjennskap til et stort utvalg av forskjellige metoder for å syntetisere uorganiske materialer.
  • Du kan vurdere metodene opp mot hverandre ved syntese av nye materialer og de skal kunne gjøre vurderinger om i hvilken form sluttproduktene vil bli.
  • Du kjenner prinsippene for syntese av uorganiske polymerer.
  • Du kan vurdere egnede metoder for syntese av metastabile materialer.
  • Du behersker flere teknikker i syntese av uorganiske materialer.
  • Du kan planlegge gjennomføring av labboppsett for syntese av uorganiske materialer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 15 timer kollokvieundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 60 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Muntlig eksamen. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)