KJM9100 – Uorganisk materialsyntese

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i syntese av uorganiske og hybrid materialer ved bruk av en rekke forskjellige teknikker, både tradisjonelle uorganiske metoder og ved bruk av metallorganiske forløpere. De metodene som gjennomgås er: kerammetoden, fluksmetoden, forbrenningsmetoder, hydrotermal metode, kjemisk gasstransport, CVD, sol-gel, precursor metoder, interkalering, milde metoder, elektrokjemiske metoder og syntese av uorganiske polymerer. Det vil bli undervist i hvordan metodene er med på å forme sluttproduktet, alt fra amorfe materialer til større enkrystaller og spesielle former som nanomaterialer, porøse materialer og tynne filmer. Emnet passer for studenter som har oppgave hvor det er behov for syntese av uorganiske materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

  • du har kjennskap til et stort utvalg av forskjellige metoder for å syntetisere uorganiske materialer
  • du kan vurdere metodene opp mot hverandre ved syntese av nye materialer, og skal kunne gjøre vurderinger om i hvilken form sluttproduktene vil bli
  • du kjenner prinsippene for syntese av uorganiske polymerer
  • du kan vurdere egnede metoder for syntese av metastabile materialer
  • du behersker flere teknikker i syntese av uorganiske materialer
  • du kan planlegge gjennomføring av labboppsett for syntese av uorganiske materialer

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 15 timer kollokvieundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 60 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutt, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Muntlig eksamen. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 20:17:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)