KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for dem som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til defekttyper og transportmekanismer i krystallinske materialer
  • kan du i enkle tilfeller utlede hvordan defektkonsentrasjoner og transportparametre varierer som funksjon av omgivende atmosfære, doping og temperatur.
  • vet du hvordan defektrelatert transport inngår i viktige applikasjoner og prosesser og kan utlede dette matematisk i enkle tilfeller.
  • forstår du grunnprinsippene for elektrokjemisk transport og kan bruke kunnskapen til å analysere prosesser i brenselceller og membraner og under faststoffreaksjoner, sintring og korrosjon.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi, KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (videreført), KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi og MAT1100 – Kalkulus, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og emnet omfatter:

  • 30 timer forelesninger
  • 15 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% av endelig karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 08:48:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)