KJM9310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet er det mest grunnleggende emnet i porteføljen av den nasjonale ph.d.-skolen i strukturbiologi, BioCat, men er usedvanlig oppdatert og dekker strukturer aktuelle i dagens forskning. Emnet fokuserer på proteinstruktur og -funksjon, men oppbygging av karbohydrater og nukleinsyrer blir også gjennomgått. I tillegg gir emnet en innføring i eksperimentelle metoder for strukturbestemmelse og strukturprediksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du:

  • ha kjennskap til strukturen til de viktigste typer biologiske makromolekyler og prinsippene for deres oppbygging
  • ha fundamental forståelse om sammenhengen mellom struktur og funksjon
  • ha kjennskap til proteinklassifiseringer og detaljert kunnskap om enzymer, motorproteiner, virusproteiner, proteiner i immunsystemet, amyloider og prioner, samt membranproteiner og store biomolekylære komplekser som fettsyresyntase og ribosomet
  • ha innsikt i eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse, proteinfolding og strukturprediksjon
  • kunne lage profesjonelle bilder av biologiske molekyler
  • utføre et grundig litteratursøk, lese originale vitenskaplige artikler og presentere de muntlig på engelsk for andre studenter

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi IKJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 28 timer forelesninger og 16 timer obligatoriske kollokvier, samt en obligatorisk litteratur-oppgave som skal presenteres muntlig. Den obligatorisk oppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har en obligatorisk oppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: KJM5130 – Materialers termodynamikk (nedlagt)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 16:54:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk