KJM9310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

KJM9310 er det mest grunnleggende emnet i porteføljen av den nasjonale PhD-skolen i strukturbiologi, BioCat, men er usedvanlig oppdatert og dekker strukturer aktuelle i dagens forskning. Emnet fokuserer på proteinstruktur og -funksjon, men oppbygging av karbohydrater og nukleinsyrer blir også gjennomgått. I tillegg gir emnet en innføring i eksperimentelle metoder for strukturbestemmelse og strukturprediksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du ha følgende kompetanse:

  • ha kjennskap til strukturen til de viktigste typer biologiske makromolekyler og prinsippene for deres oppbygging
  • fundamental forståelse om sammenhengen mellom struktur og funksjon
  • ha kjennskap til proteinklassifiseringer og detaljert kunnskap om enzymer, motorproteiner, virusproteiner, proteiner i immunsystemet, amyloider og prioner, samt membranproteiner og store biomolekylære komplekser som fettsyresyntase og ribosomet
  • ha innsikt i eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse, proteinfolding og strukturprediksjon
  • kunne lage profesjonelle bilder av biologiske molekyler
  • utføre et grundig litteratursøk, lese originale vitenskaplige artikler og presentere de muntlig på engelsk for andre studenter

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi IKJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 28 timer forelesninger og 16 timer kollokvier og en obligatorisk oppgave som skal presenteres muntlig.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 14:19:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning og eksamen tilbys annet hvert oddetallsår.

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk