Dette emnet er erstattet av KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en oversikt over grunntrekkene i petrokjemisk industri og innsikt i de vurderingene som gjør seg gjeldende innen slik industri. Mer spesifikt omhandler kurset generelle aspekter om petroleum, dannelse av petroleum, ressursaspekter, petroleumsraffinering, viktige prosesser i petrokjemisk industri, petrokjemikalier, polymerer, katalyse og reaksjonskinetikk. Emnet passer for alle kjemistudenter med interesse for kjemien til naturgass, olje og kull, samt en generell interesse for industriell kjemisk produksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil kandidaten kunne:

• Greie ut om de viktigste prosessene i petroleumsraffineriet og petrokjemisk industri.

• Gjøre rede for de termodynamiske, kinetiske og reaktortekniske aspektene som bestemmer prosessutformingen i denne type industri.

• Gjøre rede for de grunnleggende typene av industrielle katalysatorer samt deres egenskaper.

• Ha grunnleggende kvantitativ og kvalitativ kjennskap til kinetikk og adsorpsjon på overflater av faste katalysatorer.

• Kunne gjøre rede for hvilke kjemikalier som inngår blant base chemicals, hvordan disse fremstilles, samt hvilke hovedprodukter som fremstilles fra disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 – Generell kjemi (videreført), KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført).

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi

Emnet overlapper 7 studiepoeng mot KJ202.

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesninger og 40 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Skriftlig (4 timer) eller muntlig eksamen teller 100 % av avsluttende karakter.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)