Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i antropologiske perspektiver knyttet til Oceania som etnografisk region, med vekt på både klassiske og nyere forskningsinteresser. Det skal gi en oversikt over sentrale antropologiske temaer fra studiet av regionen og gir dermed et grunnlag for et sammenliknende perspektiv både innenfor og mellom etnografiske regioner.

Kurset skal gi et innblikk i viktige bidrag fra studiet av Oceanias etnografi til antropologisk teoribygging. Det vil fokusere på noen grunnleggende forskningstemaer som slektskap, kjønn, gavebytte, nyere økonomiske prosesser og politiske strategier, samt tradisjonelle verdensbilder og forståelsen av modernitet.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Et sammenliknende perspektiv på kulturelle særtrekk og variasjon i Oceania
  • Oversikt over regionens etnografi og dens faghistoriske rolle
  • Kjennskap til pågående forskningstemaer i regionens etnografi
  • Forståelse av regionens bidrag til antropologisk teori

Ferdigheter

  • Komparasjon av kulturelle og sosiale trekk innenfor og mellom ulike regioner
  • Evne til å forstå noen sentrale antropologiske temaer i forhold til den regionen som de har utviklet seg fra

Generell kompetanse

  • Evne til å formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte
  • Forståelse av og, respekt for, kulturell variasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis forelesninger gjennom semesteret.

Eksamen

Hjemmeeksamen i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

https://nettskjema.no/a/118357Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info