TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av tre hoveddeler:

  • Oversikt over humanismen som begrep og “livssyn” ut fra et historisk og aktuelt perspektiv
  • Innføring i sekularitet i internasjonalt og norsk perspektiv
  • Innblikk i noen av de viktige religions- og livssynsdebatter fra “det moderne gjennombrudd” til i dag.

Emnet vil knytte sammen perspektiver fra humanismens idéhistorie, sekularismeteori og moderne livssynsdebatt og drøfte hvordan humanisme, sekularitet og religion kan fungere på like premisser i samfunn og offentlighet.

Hva lærer du?

  • Etter at emnet er fullført skal studenten være i stand til å definere og avgrense humanismen, og gi en oversikt over hvordan humanistiske perspektiver har framstått gjennom tidene.
  • Studenten skal kunne definere og avgrense begrep som sekularitet, sekularisme og sekularisering.
  • Studenten skal videre kunne gjøre rede for og drøfte noen sentrale religions- og livssynsdebatter i Norge fra det moderne gjennombrudd av.
  • Endelig skal studenten være i stand drøfte aspekter ved humanisme, sekularitet og religion og kunne se disse i sammenheng med hverandre, samt være i stand til å anvende dem analytisk i lesningen av historisk og aktuell livssynsdebatt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger en dobbelttime per uke. Vanligvis vil det være ti forelesninger, men det kan bli endringer enkelte semestre.

Obligatoriske aktiviteter

En skriftlig innlevering over selvvalgt tema innenfor kursets ramme (1000 ord) og en respons på en annen students innlevering (200 ord).

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3-4000 ord.

 

Endringer for LAP-studentene vår 2021 grunnet Covid-19:

Grunnet Covid-19 utgår den muntlige prøven våren 2021. Eksamen vil bestå av en oppgave, 3000-4000 ord. Oppmeldingen til denne eksamensordningen skjer administrativt.

 

 

For studenter på lektorprogrammet er det en egen eksamensordning: Oppgave på 3000-4000 ord og muntlig prøve. Det gis veiledning i grupper på oppgaven. Oppmeldingen til denne eksamensordningen skjer administrativt.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter