Nordisk og historie

Dette er studieløpet for deg som velger nordisk som 80-gruppe og historie som 60-gruppe.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp nordisk - historie (fra kull 2019)

10. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt 1000/2000-emne i nordisk*/utveksling Valgfritt 2000-emne i nordisk*/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling
4. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå
1. semester HIS1000 – Innføring i historiefaget
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i nordisk skal 20 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS-, IBS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå. Minimum 10 studiepoeng må være på 2000-nivå. Det velges fra denne listen og

I 60-gruppen i historie velges et valgfritt emne på 2000-nivå fra denne listen.

Studieløp nordisk - historie (kull 2014 til kull 2018)

10. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt 1000/2000-emne i nordisk*/utveksling Valgfritt 2000-emne i nordisk*/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling
4. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå
1. semester HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (nedlagt) (siste gang høsten 2019)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i nordisk skal 20 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS-, IBS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå. Minimum 10 studiepoeng må være på 2000-nivå. Det velges fra denne listen og

I 60-gruppen i historie velges et valgfritt emne på 2000-nivå fra denne listen.

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 7. feb. 2020 16:30