40-gruppe – Psykologi (40PSY)

Om emnegruppen

40-gruppen i psykologi består av 40 studiepoeng valgfrie psykologiemner. Du kan velge blant emnene i listen under. Vær oppmerksom på at emnene enten går om høsten eller om våren, og at noen emner kan ha forkunnskapskrav. Informasjon om dette finner du på emnesidene.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Disse emnene ble tidligere tilbudt ved Psykologisk Institutt. Studenter som har avlagt ett eller flere av disse emnene kan la dem inngå i en 40-gruppe i psykologi, gitt at de ikke overlapper med andre emner som skal inngå i 40-gruppen. Informasjon om eventuelt faglig overlapp mot andre emner finner du på emnesidene.