Innpassingsopptak på masterprogrammet i odontologi

Det tas opp studenter direkte til høstsemesteret andre og tredje studieår på masterprogrammet i odontologi, forutsatt at det er plass på kullet.

Søknadsfrist

1. mars 2019

Gå til søknadsweb
 

Søknadsalternativer

Det er to søknadsalternativer i Søknadsweb

2. Studieår (3. semester)

3. Studieår (5. semester)

Merk at dersom du ønsker å bli vurdert for både andre og tredje studieår, må du krysse av for begge alternativene.

 

Opptakskrav

 • Alle søkere må dokumentere generell studiekompetanse 
 • Søkere må dokumentere følgende spesielle opptakskrav: Matematikk R1 eller (S1+S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1+2).
 • Det er krav om gjennomsnittskarakter C for opptak på både andre- og tredje studieår.
 • Språkkrav: masterprogrammet i odontologi krever gode norskferdigheter grunnet pasientkontakt og undervisning på norsk. Vi viser til samme språkkrav som gjelder for samordnet opptak.
 • I tillegg gjelder følgende krav for de ulike årene:

Opptak til andreåret:

 • Fullført ett års odontologistudier* med kunnskaper tilsvarende OD1100

* På grunn av ulik studieoppbygging er ikke søkere som har fullført kun første år av odontologistudiet ved UiB og UiT kvalifisert for opptak til andre studieår ved UiO. Søkerne kan derimot søke seg inn på tredje året etter fullført andre år. Dette kan også gjelde søkere med ett års utdanning i odontologi utenfor Norge.

* Søkere med fullført MED1100/ERN1100 ved UiO er kvalifisert for opptak direkte til andre studieår.

Opptak til tredjeåret:

 • Fullført to års odontologistudier med kunnskaper tilsvarende OD1100OD2100 og OD2200

 

Rangering av søkere

Søknadene rangeres på grunnlag av den høyere utdanningen som dekker opptakskravet. Ved rangeringslikhet på bakgrunn av høyere utdanning, går søkere med høyest karaktersnitt fra videregående skole foran søkere med lavere snitt.

 

Krav til dokumentasjon

For at søknaden din skal kunne behandles, må du laste opp all dokumentasjon i Søknadsweb senest innen søknadsfristen 1. mars. Dokumentasjonen lastes opp under ‘Mine dokumenter’. Fullfører du emner i høyere utdanning samme våren som du søker, må du dokumentere dette med frist for ettersending senest innen 1. juli.

Følgende dokumenter lastes opp i Søknadsweb:

1) Søknadsbrev som inneholder følgende informasjon:

 • Året du fikk opptak på studiet hvor du har begynt utdanningen
 • Navn på nåværende/ tidligere utdanningsinstitusjon
 • Hvor langt søkeren har kommet i sitt nåværende studium
 • Eksamener søkeren eventuelt forventer å avlegge i inneværende semester når karakterer ettersendes

2) Nummerert liste over dokumentvedlegg, inkludert vitnemål fra videregående skole.

3) Vitnemål for videregående opplæring

Har du elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan bruke vitnemålet i søknadsbehandlingen, i stedet for at du laster det opp. Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB må du laste det opp.

4) Karakterutskrift(er) for høyere utdanning
Har du høyere utdanning fra et annet norsk lærested, kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan hente inn resultatene dine, i stedet for at du laster dem opp. Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "eksterne resultater".

5) Oversikt over studiets oppbygging og emnebeskrivelser

 

 • Opplysninger om planlagte eksamener i høyere utdanning det semesteret du søker. (Gjelder høyere utdanning fra andre læresteder enn UiO)
 • Dokumentasjonen på utenlandsk utdanning må lastes opp både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

 

Krav om Examen philosophicum

Søkere uten examen philosophicum som får tilbud om plass på dette studiet må avlegge emnet innenfor utdanningsløpet for å kunne få utstedt mastergraden i odontologi ved UiO. Vi anbefaler at du avlegger examen philosophicum innen 4. semester dersom du får opptak til andre studieår, og innen 8. semester hvis du får opptak til tredje studieår.

 

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved utskrift av opptaksbrevet ditt. Politiattesten leveres til Studieseksjonen ved Det odontologiske fakultet.

 

Medisinsk testing

Studiet krever testing for tuberkulose og MRSA i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring og/eller klinisk undervisning. Du vil få nærmere informasjon av fakultetet ved studiestart.

 

Publisert 5. feb. 2018 15:07 - Sist endret 7. feb. 2019 10:18