Innpassingsopptak på masterprogrammet i odontologi

Høsten 2018 tas det opp studenter til andre og tredje studieår på masterprogrammet i odontologi.

Søknadsfrist

1. mars 2018

Gå til søknadsweb
 

Søknadsalternativer

Det er to søknadsalternativer i Søknadsweb. Merk at dersom du ønsker å bli vurdert for både andre og tredje studieår, må du krysse av for begge alternativene.

Opptakskrav

Alle søkere må dokumentere generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav: Matematikk R1 eller (S1+S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1+2). I tillegg gjelder disse kravene:

Opptak til andreåret:

 • Fullført ett års odontologistudier* med kunnskaper tilsvarende OD1100

Opptak til tredjeåret:

* På grunn av ulik studieoppbygging er ikke søkere som har fullført kun første år av odontologistudiet ved UiB og UiT kvalifisert for opptak til andre studieår ved UiO. Det vil også kunne gjelde søkere med ett års utdanning i odontologi utenfor Norge. Søkere med fullført MED1100/ERN1100 ved UiO er kvalifisert for opptak direkte til andre studieår.

Rangering av søkere

Søknadene rangeres på grunnlag av den høyere utdanningen som dekker opptakskravet. Ved rangeringslikhet på bakgrunn av høyere utdanning, går søkere med høyest karaktersnitt fra videregående skole foran søkere med lavere snitt.

Krav til dokumentasjon

For at søknaden din skal kunne behandles, må du laste opp all dokumentasjon i Søknadsweb senest innen søknadsfristen 1. mars. Dokumentasjonen lastes opp under ‘Mine dokumenter’. Fullfører du emner i høyere utdanning våren 2018, må du dokumentere dette senest innen 1. juli 2018.

Dokumentasjonen du må laste opp er:

 • Vitnemål for videregående opplæring

  Har du elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan bruke vitnemålet i søknadsbehandlingen, i stedet for at du laster det opp. Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB må du laste det opp.
   
 • Karakterutskrift(er) for høyere utdanning

  Har du høyere utdanning fra et annet norsk lærested, kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan hente inn resultatene dine, i stedet for at du laster dem opp. Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "eksterne resultater".
   
 • Oversikt over studiets oppbygging og emnebeskrivelser
   

Gjelder høyere utdanning fra andre læresteder enn UiO

 • Opplysninger om planlagte eksamener i høyere utdanning våren 2018

Dokumentasjonen på utenlandsk utdanning må lastes opp både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved utskrift av opptaksbrevet ditt.

Politiattesten leveres til Studieseksjonen ved Det odontologiske fakultet.

Medisinsk testing

Studiet krever testing for tuberkulose og MRSA i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring og/eller klinisk undervisning. Du vil få nærmere informasjon av fakultetet ved studiestart.

Krav om Examen philosophicum

Søkere uten examen philosophicum som får tilbud om plass på dette studiet må avlegge emnet innenfor utdanningsløpet for å kunne få utstedt mastergraden i odontologi ved UiO. Vi anbefaler at du avlegger examen philosophicum innen 4. semester dersom du får opptak til andre studieår, og innen 8. semester hvis du får opptak til tredje studieår.

Publisert 5. feb. 2018 15:07 - Sist endret 16. mars 2018 10:48