Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Oppbygging

  • Fordypning i samfunnsgeografi (90 studiepoeng)
  • Valgfritt støttefag, 40-gruppe (40 studiepoeng)
  • Frie emner (30 studiepoeng)
  • Ex.phil og ex.fac (20 studiepoeng)

Studieløp

6. semester SGO3090 – Bacheloroppgave Teoriemne 40-gruppe
5. semester Fritt emne / utveksling / SGO2040 – CityStudio Oslo Fritt emne / utveksling / SGO2040 – CityStudio Oslo Fritt emne / utveksling /SGO2040 – CityStudio Oslo
4. semester SOSGEO1120 – Kvantitativ metode* Teoriemne/ Temaemne 40-gruppe
3. semester Temaemne 40-gruppe 40-gruppe
2. semester Temaemne Temaemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*SOSGEO1120 har erstattet SGO1900 

 

Studieløp for deg som begynte høst 2011-2017

6. semester SGO3090 – Bacheloroppgave Fordypningsemne 40-gruppe
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester Fordypningsemne  Fordypningsemne 40-gruppe
3. semester Fordypningsemne 40-gruppe 40-gruppe
2. semester SGO1900 – Kvantitativ metode (videreført)  Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for deg som startet før 2011

Semester 1

SGO1001S

EXPHIL03

SVEXFAC03

Semester 2

SGO1900

Valgfritt temaemne i samfunnsgeografi

Valgfritt temaemne i samfunnsgeografi

Semester 3

Valgfritt temaemne i samfunnsgeografi

Støttefag. Velg en 40-gruppe som er anbefalt av programmet

Støttefag. Velg en 40-gruppe som er anbefalt av programmet

Semester 4

Valgfritt temaemne i samfunnsgeografi

Støttefag. Velg en 40-gruppe som er anbefalt av programmet

Støttefag. Velg en 40-gruppe som er anbefalt av programmet

Semester 5

Fritt emne / delstudier i utland

Fritt emne / delstudier i utland

Fritt emne / delstudier i utland

Semester 6

SGO3100 eller SGO3400

Fritt emne

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i samfunnsgeografi

Fordypningen består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner

Du må ta:

Du velger inntil 4 av disse temaemnene i samfunnsgeografi:

Nedlagte emner

 

Før eller samtidig som du tar bacheloroppgaveemnet SGO3090, velger du minst ett av teoriemnene på 3000-nivå. Valg av teoriemne/r gir basis for tema i bacheloroppgaven du skal skrive i SGO3090:

Valgfritt støttefag, 40-gruppe

For å sikre faglig bredde i graden skal du velge et valgfritt støttefag innenfor et annet fagområde enn samfunnsgeografi. Ved Universitet i Oslo kalles dette en 40-gruppe. 40-gruppen består av 40 studiepoeng, og du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO. Du kan kun velge hele 40-grupper.

Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.

Frie emner

Du kan velge mellom alle emner som tilbys ved UiO. Du kan også velge å ta flere samfunnsgeografiemner.

Hvis du kan tenke deg å undervise i videregående skole, bør du ha to skolefag. Da kan 40-gruppa bygges ut til 60 studiepoeng ved å bruke de frie emnene.

Prosjektemne

Fra høsten 2020 tilbys emnet SGO2040 – CityStudio Oslo (30sp) til studenter på samfunnsgeografi bachelor. Emnet gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Oslo-regionen og består av prosjektarbeid koblet til Oslo kommune. Vær oppmerksom på særskilt søknadsprosess og begrenset antall plasser. Emnets språk er engelsk. Ønsker du å at prosjektemne anbefaler vi at du tar det i 5. semester og bruker de frie studiepoengene.

Utveksling

Hvis du vil dra på utveksling anbefaler vi at du reiser 5. semester og bruker de frie studiepoengene. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer vil variere ut fra hvilke emner du velger. Programmet som helhet vil ha varierte undervisningsformer, blant annet seminargrupper, forelesninger og gruppearbeid. De fleste emner bruker e-læringsverktøyet Canvas.

Enkelte emner vil ha krav om obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen.

På programmets egne emner legges det opp til både forelesninger og seminarer hvor vi oppfordrer deg til å delta aktivt i diskusjoner. I seminarene legges det også vekt på trening i både muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Eksamens- og vurderingsformer

I løpet av studiet vil du få erfaring med både muntlig eksamen, skoleeksamen, oppgaveskriving og gruppearbeid. I emnebeskrivelsen finner du konkret informasjon om eksamensform.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsgeografi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 11. juli 2016 15:09 - Sist endret 1. okt. 2020 08:24