Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Oppbygging

  • Fordypning i samfunnsgeografi (90 studiepoeng)
  • Valgfritt støttefag, 40-gruppe (40 studiepoeng)
  • Frie emner (30 studiepoeng)
  • Ex.phil og ex.fac (20 studiepoeng)

Studieløp

6. semester SGO3090 – Bacheloroppgave Fordypningsemne 40-gruppe
5. semester Fritt emne / utveksling / SGO2040 – CityStudio Oslo Fritt emne / utveksling / SGO2040 – CityStudio Oslo Fritt emne / utveksling /SGO2040 – CityStudio Oslo
4. semester SOSGEO1120 – Kvantitativ metode* / EXPHIL03 – Examen philosophicum Fordypningsemne 40-gruppe
3. semester Fordypningsemne 40-gruppe 40-gruppe
2. semester SGO1004 – Prosjektarbeid og skrivetrening i samfunnsgeografi Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicumSOSGEO1120 – Kvantitativ metode
1. semester SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi Fordypningsemne SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for deg som begynte høst 2018-2021

Oppbygging for deg som startet høst 2018-2021

 

Studieløp for deg som begynte høst 2011-2017

 

Oppbygging for deg som startet høst 2011 til høst 2017

Studieløp for deg som startet før 2011

Oppbygging for deg som startet før høsten 2011

 

Fordypning i samfunnsgeografi

Fordypningen består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner

Du må ta:

Du velger 5 fordypningsemner i samfunnsgeografi:

Nedlagte emner

 

Valgfritt støttefag, 40-gruppe

For å sikre faglig bredde i graden skal du velge et valgfritt støttefag innenfor et annet fagområde enn samfunnsgeografi. Ved Universitet i Oslo kalles dette en 40-gruppe. 40-gruppen består av 40 studiepoeng, og du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO. Du kan kun velge hele 40-grupper.

Studenter på bachelor i samfunnsgeografi kan fra høsten 2022 velge en tverrfaglig 40-gruppe i datavitenskap for samfunnsvitere, bestående av emner fra sosiologi, samfunnsgeografi og statsvitenskap. 40-gruppe i datavitenskap

Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.

Frie emner

Du kan velge mellom alle emner som tilbys ved UiO. Du kan også velge å ta flere samfunnsgeografiemner. Vi anbefaler at du tar SVMET1010 – Kvalitative metoder

Hvis du kan tenke deg å undervise i videregående skole, bør du ha to skolefag. Da kan 40-gruppa bygges ut til 60 studiepoeng ved å bruke frie emner.

Prosjektemne

Fra høsten 2020 tilbys emnet SGO2040 – CityStudio Oslo (30sp) til studenter på samfunnsgeografi bachelor. Emnet gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Oslo-regionen og består av prosjektarbeid koblet til Oslo kommune. Vær oppmerksom på særskilt søknadsprosess og begrenset antall plasser. Emnets språk er engelsk. Ønsker du å at prosjektemne anbefaler vi at du tar det i 5. semester og bruker de frie studiepoengene.

Finn din fremtid

Gjennom bachelorgraden vil du få tilbud om et helhetlig løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Finn din framtid består av seks emner, ett for hvert semester av bachelorgraden. Emnene består av en kombinasjon av e-læringsmoduler i Canvas, som du kan ta slik det passer deg, samt noen fysiske workshops hvor du får muligheten til å jobbe med de ulike temaene.

Les mer om karriereemner

Utveksling

Hvis du vil dra på utveksling anbefaler vi at du reiser 5. semester og bruker de frie studiepoengene. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer vil variere ut fra hvilke emner du velger. Programmet som helhet vil ha varierte undervisningsformer, blant annet seminargrupper, forelesninger og gruppearbeid. De fleste emner bruker e-læringsverktøyet Canvas.

Enkelte emner vil ha krav om obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen.

På programmets egne emner legges det opp til både forelesninger og seminarer hvor vi oppfordrer deg til å delta aktivt i diskusjoner. I seminarene legges det også vekt på trening i både muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Eksamens- og vurderingsformer

I løpet av studiet vil du få erfaring med både muntlig eksamen, skoleeksamen, oppgaveskriving og gruppearbeid. I emnebeskrivelsen finner du konkret informasjon om eksamensform.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsgeografi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 11. juli 2016 15:09 - Sist endret 12. aug. 2022 09:05