Oppbygging og gjennomføring

Denne siden viser oppbygging og gjennomføring for studenter som ble tatt opp på programmet høsten 2017.

Anbefalt studieløp

10. semester

9. semester

Utveksling / Emne i studieretning

Utveksling / Emne i studieretning

Utveksling / Emne i studieretning

8. semester

ECON4325 – Monetary Policy eller ECON4330 – International Macroeconomics 

ECON4137 – Applied Micro Econometrics / Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi

Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi

7. semester

Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi

ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation / Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi

6. semester

Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi

Fritt emne

5. semester

4. semester

Utveksling / Fritt emne

Utveksling / Valgfritt 2000-3000 emne i samfunnsøkonomi

Utveksling / ECON3150 – Introductory Econometrics

3. semester

Valgfritt 1000-3000 emne i samfunnsøkonomi

2. semester

1. semester

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Programmets oppbygging (300 studiepoeng)

Obligatoriske emner (190 studiepoeng)

Valgfrie emner i samfunnsøkonomi (60 studiepoeng)

Fritt emne (20 studiepoeng)

I programmet inngår det to frie emner, som du kan velge helt fritt blant alle emner på UiO så lenge det ikke er faglig overlappende med de andre emnene som inngår i programmet. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Velg en av to studieretninger 

I ditt 9. semester må du velge en av to studieretninger: Generell økonomi eller Avansert metode.

1. Generell økonomi (30 studiepoeng)

Studieretningen Generell økonomi passer for deg som ønsker stor valgfrihet innenfor en solid utdanning i samfunnsøkonomi, som kombinerer bredde og spisskompetanse. I studieretningen Generell økonomi kan du enten velge:

2. Avansert metode (30 studiepoeng)

Studieretningen Avansert metode er skreddersydd for deg som ønsker å fortsette med doktorgradsstudier i samfunnsøkonomi. Du velger to av tre 15-studiepoengsemner:

Les mer om forskerudanningen, ph.d.

Masteroppgave og muntlig eksamen

Masteroppgaven er plassert i det 10. og avsluttende semesteret, men arbeidet starter året før. I begynnelsen av 8. semester må du bestemme deg for hva slags tema du ønsker å skrive om, og du må søke om å få tildelt veileder. I samarbeid med veilederen din utarbeider du en prosjektplan som du må levere i midten av 9. semester. Hele 10. semester er satt av til at du skal skrive ferdig masteroppgaven. 

Informasjon om veiledning, prosjektplan, arbeid med masteroppgaven, muntlig eksamen og mer

Du har selv ansvar for å legge opp eget studieløp

Vi råder studenter til å følge det anbefalte studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger. Ønsker du å gjøre gjentak av eksamen i et emne, er du ikke garantert at eksamenstidspunkt ikke kolliderer med andre emner du skal ta.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram dersom du har utdanning fra et annet studiested, fra før du begynte på dette studieprogrammet.

Adgang til eksterne emner ved andre læresteder

Eksterne samfunnsøkonomiemner

Du kan avlegge samfunnsøkonomiemner ved andre læresteder mens du går på det femårige masterprogrammet i Samfunnsøkonomisk analyse. Merk deg at minst 60 studiepoeng må være avlagt ved UiO, samt at masteroppgaven ikke kan avlegges eller være avlagt ved et annet lærested for å få utstedt vitnemål ved UiO. 

Eksterne emner i et annet fagfelt

Du kan også avlegge emner i et fagfelt som er relevant for samfunnsøkonomi ved et annet lærested enn UiO. Emnene kan erstatte en eller flere i kategoriene valgfrie «1000-3000 emne i samfunnsøkonomi», «2000-4000 emne i samfunnsøkonomi» og «valgfrie 4000-emner i samfunnsøkonomi».

Vilkår

 • Studenter som har valgt studieretningen Generell økonomi, kan erstatte inntil 40 studiepoeng med eksterne emner.
 • Studenter som har valgt studieretningen Avansert metode kan erstatte inntil 20 studiepoeng med eksterne emner.
 • Inntil 10 studiepoeng kan være i kategorien valgfrie 1000-3000 emne i samfunnsøkonomi eller 2000-4000 emne i samfunnsøkonomi
 • De resterende emnene må være på 4000-nivå.

Relevante fagfelt

 • Matematikk
 • Statistikk
 • Informatikk
 • Økonomisk historie
 • Helseøkonomi
 • Bedriftsøkonomi (gjelder da kun fag som investeringsanalyse, budsjettering, regnskap og finansiering, og ikke markedsføring, ledelse, organisasjon og psykologi). 

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Adgang til eksterne UiO-emner

Hvis et emne som undervises på et annet fagfelt på UiO er relevant for samfunnsøkonomi, og kunne vært i emneporteføljen til samfunnsøkonomi, kan studenter søke om å erstatte emner i kategorien «valgfrie 4000-emner i samfunnsøkonomi». 

Vilkår

 • Studenter som har valgt studieretningen Generell økonomi, kan erstatte inntil 40 studiepoeng med eksterne UiO emner.
 • Studenter som har valgt studieretningen Avansert metode kan erstatte inntil 20 studiepoeng med eksterne UiO emner.
 • Inntil 10 studiepoeng kan være i kategorien valgfrie 1000-3000 emne i samfunnsøkonomi eller 2000-3000 emne i samfunnsøkonomi
 • De resterende emnene må være på 4000-nivå.

Relevante fagfelt på UiO

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Hvordan søker du

Hvis du ønsker å ta et emne fra et annet lærested:

 • Kontakt eksternt lærested/institutt og undersøk om du kan få opptak til emnet.
 • Send en e-post til post@econ.uio.no med informasjon om emnet du ønsker å avlegge på det eksterne lærestedet/instituttet (emnebeskrivelse, læringsmål og pensumliste).

Hvis du har avlagt et emne fra et annet lærested: 

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan reise på utveksling opptil to ganger i løpet av studiet. Vi anbefaler vi at du reiser ut i ditt 4. og/eller 9. semester. Les mer om studieopphold i utlandet.

Muligheter for bachelorgrad etter tre år

Dette studieprogrammet er i utgangspunktet et 5-årig studieløp som leder fram til en mastergrad. Dersom du av ulike grunner ikke ønsker eller kan fullføre hele studiet, er det mulig å få utskrevet en bachelorgrad etter å ha fullført tre år av studiene.

Merk deg at studieretten din på programmet blir avsluttet hvis du velger denne løsningen. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i samfunnsøkonomisk analyse / Master of Economic Theory and Econometrics

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 4. apr. 2018 11:03 - Sist endret 26. feb. 2020 14:52