Forslag til oppbygging av bachelorprogrammet med 40-gruppen i økonomisk analyse

Forslag til oppbygning for studenter fra kull 2017 -

 

6. semester Emne i 40-gruppe

Fritt emne

ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
5. semester ECON3220 – Microeconomics 3  ECON3120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Valgfritt ECON2000-3000-emne i samfunnsøkonomi
4. semester Utveksling / Valgfritt ECON1000-3000-emne i samfunnsøkonomi Utveksling / Emne i 40-gruppe UtvekslingECON3150 – Introductory Econometrics
3. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON2610 – Welfare and trade
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ECON2130 – Statistikk 1 ECON2220 – Mikroøkonomi 2*
1. semester ECON1100 – Matematikk I* ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

*Kull 2017 vil ha tatt ECON1100 og ECON2220 i 2. semester

Forslag til oppbygning for studenter som er i kull 2014-2016

6. semester Emne i 40-gruppe

Valgfritt ECON1000-3000-emne i samfunnsøkonomi

ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
5. semester Emne i 40-gruppe ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt) SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
4. semester Emne i 40-gruppe / ECON3150 – Introductory Econometrics Fritt emne / utveksling ECON3120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra
3. semester ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON2915 – Economic Growth (nedlagt)
2. semester ECON2130 – Statistikk 1 ECON1100 – Matematikk I ECON2220 – Mikroøkonomi 2
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Publisert 20. juni 2017 15:43 - Sist endret 22. mars 2018 14:44