Oppbygging og gjennomføring

Denne siden viser oppbygging og gjennomføring for studenter som blir tatt opp på programmet fra og med høsten 2014.

Studenter med opptak før høsten 2014

Oppbygging av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

6. semester Emne i 40-gruppe ECON3150 - Introductory Econometrics / Emne i 40-gruppe ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse
5. semester Emne i 40-gruppe ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
4. semester Emne i 40-gruppe / ECON3150 - Introductory Econometrics Fritt emne / utveksling Valgfritt ECON1000-3000-emne i samfunnsøkonomi
3. semester Emne i 40-gruppe ECON2310 - Makroøkonomisk analyse ECON2915 - Economic Growth
2. semester ECON2130 - Statistikk 1 ECON1100 - Matematikk I* ECON2220 - Mikroøkonomi 2*
1. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* ECON2200 er nedlagt, og blir erstattet av ECON1100 og ECON2220.  ECON1100 blir undervist våren 2018, deretter vil emnet kun bli undervist om høsten.

Emner og emnegrupper

Fordypning i samfunnsøkonomi (110 sp)

De obligatoriske emnene i programmet er angitt med kode og navn i studieløpstabellen over. I tillegg inngår det ett valgfritt bacheloremne i samfunnsøkonomi (emne på 1000 - 3000 nivå) i fordypningen i samfunnsøkonomi. Se oversikt over samfunnsøkonomiemner.

Studentene kan velge mellom å avlegge ECON3150 - Introductory Econometrics i 4. Eller 6. Semester. Vi anbefaler at studentene avlegger ECON3150 i 4. semester, men dersom studenten skal reise på utveksling kan ECON3150 flyttes til 6. semester.

40-gruppe (støttefag)

Frie emner

I programmet inngår det ett fritt emne, som du kan velge helt fritt så lenge det ikke er faglig overlappende med de obligatoriske emnene som inngår i programmet eller med emner i 40-gruppen. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Du har selv ansvar for å legge opp ditt eget studieløp

Vi anbefaler studenter å følge studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger. Ønsker du å gjøre gjentak av eksamen i et emne, er du ikke garantert at eksamenstidspunkt ikke kolliderer med andre emner du skal ta.

Det er restriksjoner på å ta emner på lavere nivå, etter å ha bestått emner på høyere nivå.

Undervisning og vurdering

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er anbefalt at du møter opp. Det anbefales også at studentene danner grupper sammen for å arbeide med oppgaver.
I alle emner i fordypningsdelen blir det krevd egeninnsats i form av obligatorisk innlevering av oppgaver, som må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skoleeksamen. Skoleeksamen benytter gradert karakterskala (A-F).

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan reise på utveksling i 4. semester. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Overgangsordning

Fra og med høsten 2014 skal de nye studentene på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi ta en fordypning i samfunnsøkonomi på 110 studiepoeng. Tidligere var dette kravet 100 studiepoeng. Det innebærer også at antall frie studiepoeng i programmet er redusert fra 20 til 10 studiepoeng.

100-gruppen i samfunnsøkonomi legges ned etter vårsemesteret 2019. Det betyr at alle emnene i 100-gruppa må bestås senest våren 2019.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsøkonomi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. okt. 2017 14:00