Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 251–500 av 1113 emner
Emne Studiepoeng
FYS4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4160 - Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4170 - Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4220 - Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4250 - Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4260 - Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS4310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS4350 - Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4430 - Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4460 - Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4530 - Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS4580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4610 - Magnetosfæriske prosesser (10 studiepoeng) 10
FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4630 - Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4720 - Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS4730 - Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS4810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS5120 - Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS5190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II (10 studiepoeng) 10
FYS9110 - Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 - Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 - Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9180 - Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 - Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 - Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 - Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 - Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 - Condensed matter physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9530 - Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 - Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9610 - Magnetospheric processes (10 studiepoeng) 10
FYS9620 - An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 - Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9720 - Cellular radio biology (10 studiepoeng) 10
FYS9730 - Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
FYS9761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
GEF1100 - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100L - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF2200 - Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF2210 - Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF2610 - Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF3450 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEF4220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4310 - Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4400 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF4450 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEF4510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF4520 - Turbulence in the atmosphere and ocean (5 studiepoeng) 5
GEF4530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEF9220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 - Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9400 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF9510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF9520 - Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF9530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEG2110 - Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2130 - Landformer i Norden (10 studiepoeng) 10
GEG2240 - Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEG2250 - Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEL2110 - Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 - Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 - Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEL2150 - Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO-AST3410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 - Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 - Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 - Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 - Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 - Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS4200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS9200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO1020 - Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1030 - Vind, strøm og klima (10 studiepoeng) 10
GEO1100 - Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2010 - Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO2110 - Mineralogi (10 studiepoeng) 10
GEO2120 - Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 - Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 - Fysiske prosesser i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO2310 - Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO3000 - Prosjektoppgave i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3020 - Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO3030 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3710 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO4011 - Field Course in Basin Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO4012 - Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 - Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4060 - Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4120 - Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 - Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 - Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4161 - Contaminants in the geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4171 - Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4181 - Introduction to Natural Hazards (10 studiepoeng) 10
GEO4190 - Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4211 - Petroleum systems (10 studiepoeng) 10
GEO4220 - Depositional environments and biostratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4240 - Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 - Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO4280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO4310 - Stochastic methods in hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4340 - Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 - Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4410 - Glacial and periglacial geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO4520 - Advanced remote sensing and topographic analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4530 - Geodesy and photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4620 - Seismic waves and seismology (10 studiepoeng) 10
GEO4630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4720 - General micropaleontology (10 studiepoeng) 10
GEO4730 - Palaeozoology I (10 studiepoeng) 10
GEO4810 - Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4820 - Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO4830 - Analytical methods in geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 - Advanced structural geology (10 studiepoeng) 10
GEO4860 - Advanced petrology (10 studiepoeng) 10
GEO5411 - Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO5440 - Cryosphere Modeling (5 studiepoeng) 5
GEO5450 - Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO5540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5912 - Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO5915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 - Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9220 - Depositional Environments and Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO9260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9270 - Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO9280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO9320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9411 - Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO9420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO9440 - Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 - Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9520 - Remote Sensing and Image Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9530 - Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9620 - Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9820 - Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO9840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 - Advanced Structural Geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 - Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9912 - Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO9915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø (0 studiepoeng) 0
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø (0 studiepoeng) 0
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0504 - Feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0505 - El-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0506 - Klinikksikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0507 - Brannsikkerhet (0 studiepoeng) 0
IN-KJM1900 - Introduksjon i programmering for kjemikere (10 studiepoeng) 10
IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1010 - Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1020 - Introduksjon til datateknologi (10 studiepoeng) 10
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
IN1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon (10 studiepoeng) 10
IN1060 - Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
IN1080 - Mekatronikk (10 studiepoeng) 10
IN1140 - Introduksjon til språkteknologi (10 studiepoeng) 10
IN1150 - Logiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN2000 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN2001 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN2010 - Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
IN2020 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
IN2080 - Beregninger og kompleksitet (10 studiepoeng) 10
IN2090 - Databaser og datamodellering (10 studiepoeng) 10
IN2100 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
IN2110 - Språkteknologiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN2120 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
IN3010 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
IN3050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
IN3070 - Logikk (10 studiepoeng) 10
IN3130 - Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
IN3140 - Introduksjon til robotikk (10 studiepoeng) 10
IN4010 - Acoustic Imaging (10 studiepoeng) 10
IN4050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
IN4070 - Logikk (10 studiepoeng) 10
IN5000 - Qualitative Research Methods (10 studiepoeng) 10
IN5010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN5210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN5420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN5430 - IT and Management (10 studiepoeng) 10
IN5450 - Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
IN9010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN9210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN9450 - Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap (10 studiepoeng) 10
INEC1810 - Marked, markedsføring og produktutvikling (10 studiepoeng) 10
INEC1820 - Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
INEC1830 - Strategi (10 studiepoeng) 10
INF-BIO5121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-BIO9121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-GEO4310 - Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF0010 - Forkurs i informatikk (0 studiepoeng) 0
INF1300 - Introduksjon til databaser (10 studiepoeng) 10
INF1400 - Digital teknologi (10 studiepoeng) 10
INF2080 - Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10