English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–250 av 1240 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
AST1100 – Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2110 – Universet (10 studiepoeng) 10
AST2120 – Stjernene (10 studiepoeng) 10
AST3130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST3210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST4210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST5120 – Observasjonell astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5130 – Romplasma (10 studiepoeng) 10
AST5330 – Satsvis og sekvensiell estimering (10 studiepoeng) 10
AST5340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST9210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST9220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST9340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9410 – Stjerneatmosfærer (10 studiepoeng) 10
AST9430 – Romplasma (10 studiepoeng) 10
BIO1000 – Grunnkurs i biologi (10 studiepoeng) 10
BIO1010 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (10 studiepoeng) 10
BIO1110 – Biologisk mangfold 2 (10 studiepoeng) 10
BIO1200 – Biologisk mangfold (20 studiepoeng) 20
BIO1200A – Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIO1200B – Biologisk mangfold B (10 studiepoeng) 10
BIO2020 – Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2100 – Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2110 – Eksperimentell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2130 – Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO2140 – Molekylærbiologi og biologiske metoder (20 studiepoeng) 20
BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A – Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO260 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3081 – Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO3100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO3300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3310 – Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO3400 – Akvatisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO3500 – Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4005 – Primate Behaviour and Ecology (10 studiepoeng) 10
BIO4010 – Livshistoriestrategier (5 studiepoeng) 5
BIO4020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4030 – Klima og populasjonsprosesser (10 studiepoeng) 10
BIO4050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO4060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4081 – Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO4100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO4115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO4240 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 – Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4310 – Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO4330 – Forurensningseffekter i akvatiske miljøer (10 studiepoeng) 10
BIO4340 – Kystøkosystemer og biologisk mangfold (5 studiepoeng) 5
BIO4350 – Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4360 – Næringskjeder, økologi og evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4370 – Fiskeøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4380 – Giftige alger (5 studiepoeng) 5
BIO4390 – Limnologi II (10 studiepoeng) 10
BIO4490 – Marine biodiversity (10 studiepoeng) 10
BIO4505 – Eksperimentell toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4510 – Stofftoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4520 – Toksiske mekanismer og metoder i toksikologien (10 studiepoeng) 10
BIO4530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO5000 – Introduksjonskurs for masterstudenter (5 studiepoeng) 5
BIO9000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO9020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO9060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO9110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO9115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO9270 – Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9290 – Latent variable modeling (10 studiepoeng) 10
BIO9530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9905CEES1 – Effect Studies and Adaptation to Climate Change (5 studiepoeng) 5
BIO9910 – Adaptive Dynamics (10 studiepoeng) 10
BIOS1001 – Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
DIG3800 – Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG3810 – Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
DIG4800 – Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG4810 – Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
ENT4011 – Kunnsign - Etablererkurs med fokus på kunnskaps- og designbedrifter (10 studiepoeng) 10
ENT4100 – Ideation and Feasibility Studies (10 studiepoeng) 10
ENT4110 – Entrepreneurship theory from an American point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4120 – Entrepreneurship theory from a Chinese point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4130 – Entrepreneurship theory from a Singaporean point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4140 – Entrepreneurship theory from a South African point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4194 – Consultancy Project (4 studiepoeng) 4
ENT4210 – Practical Innovation Management (10 studiepoeng) 10
ENT4220 – Norwegian Practical Start-up Experience (10 studiepoeng) 10
ENT4310 – Business economics and marketing (10 studiepoeng) 10
ENT4320 – Marketing Management (5 studiepoeng) 5
ENT4500 – Social Entrepreneurship (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM1000 – Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 – Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 – Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1030 – Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 – Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM1050R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM1210 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker (35 studiepoeng) 35
FRM2000 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (20 studiepoeng) 20
FRM2000R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (10 studiepoeng) 10
FRM2020R – Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2021 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (25 studiepoeng) 25
FRM2041 – Bruk av legemidler del I (15 studiepoeng) 15
FRM2310 – Legemiddelproduksjon; kvalitetssikring, kvalitetskontroll og distribusjon (35 studiepoeng) 35
FRM2410 – Formulering og bruk av legemidler (60 studiepoeng) 60
FRM3001 – Formulering av legemidler (20 studiepoeng) 20
FRM3510 – Utvikling av nye legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM4610V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM4720 – Legemiddeltoksikologi og klinisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5220 – Industriell legemiddelutvikling (erstatter tidligere PKO320) (10 studiepoeng) 10
FRM5310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM5570 – Væsketerapi og ernæring (5 studiepoeng) 5
FRM5630 – Use of medicines in a Global Society (5 studiepoeng) 5
FRM5640 – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM5730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5910V – Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM5930V – Videregående farmakoterapi I (14 studiepoeng) 14
FRM5940V – Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM9310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM9410 – Bioactive glycoconjugates, their structure and applications (10 studiepoeng) 10
FRM9730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9910 – NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FYS-GEO4010 – Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4020 – Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS-GEO4030 – Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS-GEO4100 – Innledende prosjektoppgave i geologiske prosessers (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4110 – Scientific Communication and Research Ethics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4200 – Case studium i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4300 – Metoder i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4510 – Introduksjon til mekanisk geo-modellering (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9100 – Introductory project work in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9300 – Methods in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9510 – Introduction to mechanical geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4570 – Strålevern og strålingssikkerhet (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4580 – Nuclear Technology (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9570 – Radiation protection and radiation safety (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 – Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9920 – Nuclear measurement techniques and instruments (10 studiepoeng) 10
FYS-LAP2150 – Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS-MED4750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MED9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MEF1110 – Mekanikk for MEF (10 studiepoeng) 10
FYS-MEK4500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-MEK9500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA3110 – Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4110 – Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (10 studiepoeng) 10
FYS1010 – Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2010 – Aktuell forskning i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150L – Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS2210 – Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS3130 – Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3250 – Elektromagnetiske bølger med anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS3310 – Struktur, mikrostruktur og materialer (10 studiepoeng) 10
FYS3320 – Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3510 – Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3520 – Kjernefysikk, struktur og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS3610 – Romfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3710 – Biofysikk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3720 – Fysiologi for fysikere (10 studiepoeng) 10
FYS4010 – Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 – Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 – Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4140 – Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4190 – Dynamiske systemer og kaos (10 studiepoeng) 10
FYS4230 – Mikro- og nanosystem modellering og design (10 studiepoeng) 10
FYS4350 – Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS4480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4510 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4520 – Subatomær mange-partikkelteori I (10 studiepoeng) 10
FYS4540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS4550 – Eksperimentell høyenergifysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4610 – Magnetosfæriske prosesser (10 studiepoeng) 10
FYS4630 – Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS4760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS4780 – Analyse av diagnostisk, dynamisk bildeinformasjon (10 studiepoeng) 10
FYS5130 – Kosmologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS5440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS5610 – Magnetosfærefysikk og substormprosesser (10 studiepoeng) 10
FYS5710 – EPR spektroskopi: Biofysiske og dosimetriske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS9130 – Cosmological physics (10 studiepoeng) 10
FYS9160 – The general theory of relativity (10 studiepoeng) 10
FYS9410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS9480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9510 – Nuclear measurement techniques and instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9520 – Subatomic many-body theory I (10 studiepoeng) 10
FYS9540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS9550 – Experimental high energy physics (10 studiepoeng) 10
FYS9560 – Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10