Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 307 emner
Emne Studiepoeng
AST9110 – Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9240 – Kosmologisk komponentseparering (5 studiepoeng) 5
AST9310 – Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 – Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9320 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 – Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9600 – Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI1 – Introduction to Bioinformatics for Biosystematics (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 – Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIO9905MERG1 – Bioinformatics for Environmental Sequencing (DNA metabarcoding) (5 studiepoeng) 5
BIOS-IN9010 – Computational physiology (10 studiepoeng) 10
BIOS9112 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 – Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9211 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIOS9219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter (10 studiepoeng) 10
BIOS9410 – Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
BIOS9980 – Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
ENT9600 – Entrepreneurship and new business creation (5 studiepoeng) 5
ENT9800 – Innovation and intellectual property rights (5 studiepoeng) 5
FRM-KJM9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 – NFIF - Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM9110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM9230 – Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9240 – Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9411 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9420 – Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM9510 – Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9540 – Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9550 – Photobiology (10 studiepoeng) 10
FRM9640 – NFIF - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9710 – Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9720 – Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM9730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 – Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9820 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM9905 – NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9915 – NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9920 – NFIF - Ethnopharmacology (5 studiepoeng) 5
FRM9925 – NFIF - Real world research – qualitative methods (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MED9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9110 – Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 – Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 – Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS9180 – Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 – Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 – Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9230 – Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9239 – Elektrisk bioimpedans (10 studiepoeng) 10
FYS9250 – Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 – Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 – Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 – Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 – Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 – Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 – Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 – Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS9465 – Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9530 – Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9545 – Resonanser i atomkjerner (5 studiepoeng) 5
FYS9555 – Forskningsbasert partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9570 – Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 – Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9620 – An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9640 – Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9711 – Stråling og dosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS9720 – Cellular Radio Biology (10 studiepoeng) 10
FYS9730 – Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
GEF9510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 – Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 – Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 – Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 – Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO9151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 – Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9260 – Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9280 – Seismic Signal Processing and Imaging (10 studiepoeng) 10
GEO9300 – Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO9320 – Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9411 – Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO9420 – Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9440 – Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 – Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9520 – Remote Sensing and Image Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9530 – Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 – Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 – Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9620 – Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 – Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9812 – Earth Materials (10 studiepoeng) 10
GEO9822 – Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO9840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 – Structural Geology and Basin Formation (10 studiepoeng) 10
GEO9860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 – Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 – CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9920 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEO9922 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEO9924 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEO9960 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO9962 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEO9990 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
IN-BIOS9000 – Genome Sequencing Technologies, Assembly, Variant Calling and Statistical Genomics (10 studiepoeng) 10
IN-STK9000 – Adaptive metoder for data-baserte beslutninger (10 studiepoeng) 10
IN9010 – Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN9020 – Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
IN9040 – Advanced Database Systems for Big Data (10 studiepoeng) 10
IN9050 – Programmering av heterogene multi-core arkitekturer (10 studiepoeng) 10
IN9060 – Ytelse i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
IN9070 – The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
IN9110 – Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
IN9120 – Tangible Interaction (10 studiepoeng) 10
IN9130 – Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
IN9140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
IN9170 – Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
IN9210 – Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak (10 studiepoeng) 10
IN9240 – Design av CMOS RF-integrerte kretser (10 studiepoeng) 10
IN9270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
IN9280 – Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN9290 – Ethical Hacking (10 studiepoeng) 10
IN9330 – Health Management Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9350 – Design av CMOS bildesensor (10 studiepoeng) 10
IN9400 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
IN9410 – Energy Informatics (10 studiepoeng) 10
IN9420 – Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN9440 – Selected Topics in Static Analysis (10 studiepoeng) 10
IN9495 – Advanced Topics in Artificial Intelligence for Intelligent Systems (5 studiepoeng) 5
IN9500 – IT-støttet samarbeid (10 studiepoeng) 10
IN9510 – Deltakende eksperimentell design (10 studiepoeng) 10
IN9520 – Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
IN9530 – Research Through Design (10 studiepoeng) 10
IN9540 – Privacy by Design (10 studiepoeng) 10
IN9550 – Advanced Topics in Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
IN9570 – Distribuerte objekter (10 studiepoeng) 10
IN9580 – Computability Theory (10 studiepoeng) 10
IN9600 – Programmering av mobile applikasjoner i tingenes internett (10 studiepoeng) 10
INF9110 – Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF9119 – Doug Engelbart´s Unfinished Revolution -- the Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 – Model based system development (10 studiepoeng) 10
INF9200 – Selected Theoretical Topics in Information Systems Development (10 studiepoeng) 10
INF9243 – Statistical Methods in Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INF9360 – Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9370 – Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9380 – High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF9425 – Projects in analogue/mixed-signal CMOS design (10 studiepoeng) 10
INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9571 – Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF9800 – Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF9825 – Algorithms for Artificial Intelligence and Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
INF9850 – ICT for Development: Building a Better World? (10 studiepoeng) 10
INF9880 – Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 – Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 – Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9230 – Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9240 – Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 – Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9450 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM9500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 – Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9620 – Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9951 – Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM9961 – Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 – Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
MAT-IN9240 – Numerical analysis of PDEs (10 studiepoeng) 10
MAT9210 – Algebraic Geometry I (10 studiepoeng) 10
MAT9215 – Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9230 – Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9270 – Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9305 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT9380 – Nonlinear partial differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9390 – Topics in operator algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9460 – C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9520 – Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 – Algebraic topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9540 – Algebraic topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9560 – Lie groups (15 studiepoeng) 15
MAT9570 – Algebraic K-theory (10 studiepoeng) 10
MAT9580 – Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9590 – Differential geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9595 – Geometry and analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9640 – Axiomatic Set Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9650 – Advanced topics in logic (10 studiepoeng) 10
MAT9720 – Stochastic analysis and stochastic differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9740 – Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9750 – Mathematical Finance: Modelling and risk management (10 studiepoeng) 10
MAT9760 – Advanced Mathematical Methods in Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9770 – Stochastic modelling in energy and commodity markets (10 studiepoeng) 10
MAT9790 – Stochastic Filtering (10 studiepoeng) 10
MAT9800 – Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9810 – Introduction to Several Complex Variables (10 studiepoeng) 10
MAT9820 – Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MAT9830 – Topics in complex analysis and dynamics (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410 – Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9150 – Molecular and cell biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9220 – Protein Crystal Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9230 – Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9310 – Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9510 – Biomolecular NMR spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 – Advanced Biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MEK9110 – Applied Mathematics (10 studiepoeng) 10
MEK9250 – Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence (10 studiepoeng) 10
MEK9310 – Compressible Flow and Shock Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9320 – Hydrodynamic Wave Theory (10 studiepoeng) 10
MEK9330 – Turbulence theory and modeling (10 studiepoeng) 10
MEK9340 – Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9350 – Stochastic and Nonlinear Ocean Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9400 – Theory of Hydrodynamic Stability (10 studiepoeng) 10