Emner innen medisin

Viser 1–162 av 162 emner
Emne Studiepoeng
GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 - Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 - Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 - Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 - Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 - Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 - Patofysiologi, sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 - Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 - Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 - Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 - Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 - Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 - Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 - Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 - Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 - Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 - Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 - Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 - Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 - Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 - Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 - Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4501 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V - Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V - Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V - Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HECON4000 - Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 - Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 - Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 - Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 - Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 - Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 - Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 - Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 - Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4402 - Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 - Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse (5 studiepoeng) 5
HELSEF4500 - Masteroppgave i helsefagvitenskap (60 studiepoeng) 60
HELSEF4501 - Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4502 - Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HEVAL4200 - Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 - Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 - Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 - Modeling in economic evaluation II (5 studiepoeng) 5
HEVAL5140 - Methods for estimating the effects of interventions (5 studiepoeng) 5
HEVAL5150 - Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 - Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HFIN4210 - Finance (5 studiepoeng) 5
HFIN4220 - Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 - Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 - Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 - Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 - Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HLAW4100 - Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED4102 - Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 - Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 - Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 - Leadership and management (5 studiepoeng) 5
HMAN4220 - Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 - Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 - Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 - Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 - Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 - Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HMAN5200 - Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED4100 - Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 - Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 - Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 - Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4210 - Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 - Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 - Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HMM4501 - Master thesis (30 studiepoeng) 30
HØKON4102 - Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
INTHE4006 - Literature Review and Research Question Seminar (3 studiepoeng) 3
INTHE4007 - Research Methodology (7 studiepoeng) 7
INTHE4008 - Research Ethics - introductory module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4012 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
INTHE4013 - Fundamentals of International Community Health Part I (11 studiepoeng) 11
INTHE4014 - Fundamentals of International Community Health Part II (11 studiepoeng) 11
INTHE4016 - Qualitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4017 - Quantitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4113 - Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives (5 studiepoeng) 5
INTHE4114 - Epidemiology in practice - Methodology, examples and tools (5 studiepoeng) 5
INTHE4117 - New priorities for HIV and AIDS in the developing world context (5 studiepoeng) 5
INTHE4118 - Reproductive and Sexual Health and Human Rights (5 studiepoeng) 5
INTHE4119 - Evidence Informed Health Policy (10 studiepoeng) 10
INTHE4120 - Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4121 - Water and food in a global health perspective (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5120 - Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MEDFL5120BTS - Molecular medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MEDFL5125 - Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MEDFL5130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E - Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5135 - Biomarkers for clinical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 - Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5155 - Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MEDFL5165 - Psychosocial measures, psychiatry, and communication skills (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MEDFL5175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5185 - Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MEDFL5195 - OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5215 - Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MEDFL5225 - A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5250 - Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5265 - Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 - Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5285 - The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
MEDFL5295 - Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5315 - Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5325 - Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
MEDFL5335 - Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
MEDFL5345 - Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (1 studiepoeng) 1
MEDFL5355 - Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
MEDFL5490 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MEDFL5510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MEDFL5520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5555 - Analysis of repeated/correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MEDFL5570 - New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MEDFL5580 - Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
PSA4000 - Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer (30 studiepoeng) 30
PSA4050 - Forskningsmetodikk (15 studiepoeng) 15
PSA4080 - Seminar i oppgaveskriving (5 studiepoeng) 5
PSA4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 - Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4120 - Rus og psykiatri (10 studiepoeng) 10
PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4230 - Selvmordsforebyggende arbeid II (30 studiepoeng) 30
PSA4310 - Vold og traumer (10 studiepoeng) 10
PSA4320 - Vold og traumer, fordypning (30 studiepoeng) 30
SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk (5 studiepoeng) 5
SME4210 - Etikk i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 - Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 - Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60