Emner innen medisin

Viser 1–169 av 169 emner
Emne Studiepoeng
GERSYK4102 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 – Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 – Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 – Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 – Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 – Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 – Sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 – Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 – Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 – Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 – Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 – Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 – Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4501 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V – Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V – Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4610V – Ledelse og innovasjon i helsetjenesten (15 studiepoeng) 15
HECON4000 – Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 – Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 – Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 – Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 – Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 – Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HECON4260 – Need analyses, risk adjustments and formula funding (5 studiepoeng) 5
HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 – Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning (15 studiepoeng) 15
HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4407 – Health Literacy (5 studiepoeng) 5
HELSEF4410 – Introduction to Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
HELSEF4420 – Fordypning i kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4430 – Fordypning i kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4500 – Masteroppgave i helsefagvitenskap (60 studiepoeng) 60
HELSEF4501 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4502 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4510 – Medical and Health Related Research Ethics (5 studiepoeng) 5
HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon (5 studiepoeng) 5
HEVAL4200 – Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 – Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 – Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 – Modeling in economic evaluation II (10 studiepoeng) 10
HEVAL5140 – Methods for effectiveness evaluations in health care (10 studiepoeng) 10
HEVAL5150 – Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 – Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HFIN4210 – Finance and Investment (10 studiepoeng) 10
HFIN4220 – Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 – Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 – Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 – Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HLAW4100 – Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED4102 – Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 – Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 – Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 – Leadership, Management and Organization Development (10 studiepoeng) 10
HMAN4220 – Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 – Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 – Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 – Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 – Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5180 – Policy analysis and evaluation (5 studiepoeng) 5
HMAN5200 – Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED4100 – Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 – Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 – Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4210 – Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 – Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 – Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HMM4501 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
HØKON4102 – Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
INTHE4006 – Literature Review and Research Question Seminar (3 studiepoeng) 3
INTHE4007 – Research Methodology (7 studiepoeng) 7
INTHE4008 – Research Ethics - introductory module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4012 – Master Thesis (60 studiepoeng) 60
INTHE4013 – Fundamentals of International Community Health Part I (11 studiepoeng) 11
INTHE4014 – Fundamentals of International Community Health Part II (11 studiepoeng) 11
INTHE4016 – Qualitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4017 – Quantitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4019 – Fundamentals of International Community Health (15 studiepoeng) 15
INTHE4020 – Introduction to Quantitative Methods (5 studiepoeng) 5
INTHE4021 – Introduction to epidemiology (5 studiepoeng) 5
INTHE4022 – Advanced Module in Qualitative Methods (10 studiepoeng) 10
INTHE4023 – Advanced module in quantitative methods (10 studiepoeng) 10
INTHE4113 – Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives (5 studiepoeng) 5
INTHE4114 – Epidemiology in practice - Methodology, examples and tools (5 studiepoeng) 5
INTHE4117 – Global epidemics (5 studiepoeng) 5
INTHE4118 – Reproductive and Sexual Health and Human Rights (5 studiepoeng) 5
INTHE4120 – Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4121 – Water and food in a global health perspective (5 studiepoeng) 5
INTHE4122 – Migration and Health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E – Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5120 – Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MEDFL5120BTS – Molecular medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MEDFL5125 – Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E – Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5135 – Biomarkers for clinical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5140 – Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 – Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5155 – Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MEDFL5165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MEDFL5175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5185 – Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MEDFL5195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5215 – Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MEDFL5225 – A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5235 – Molecular Cancer Medicine (10 studiepoeng) 10
MEDFL5250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5325 – Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
MEDFL5335 – Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
MEDFL5345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
MEDFL5355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
MEDFL5490 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MEDFL5493 – CAREIN - Course In Animal Research In Norway (8 studiepoeng) 8
MEDFL5495P – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Practical training in handling of laboratory rodents (2 studiepoeng) 2
MEDFL5495T – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Theoretical training (8 studiepoeng) 8
MEDFL5510E – Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5555 – Analysis of repeated/correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MEDFL5570 – New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MEDFL5580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken (5 studiepoeng) 5
SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60