Medisin (profesjon)

På medisinstudiet lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som lege i og utenfor sykehus, og samtidig et grunnlag for videreutdanning innen alle spesialiteter.

Fakta om programmet
Studiepoeng:360
Studiet varer:6 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Program for studiestart

08 aug.
12:00, Store Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Gaustad
08 aug.
13:45, Store Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Gaustad