Medisin (profesjon)

På medisinstudiet lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som lege i og utenfor sykehus, og samtidig et grunnlag for videreutdanning innen alle spesialiteter.

Fakta om programmet
Studiepoeng:360
Studiet varer:6 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Program for studiestart

09 jan.
12:00, Runde Auditorium, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Gaustad
09 jan.
14:15, Runde Audotorium, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Gaustad