Medisin (profesjon)

På medisinstudiet lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som lege i og utenfor sykehus, og samtidig et grunnlag for videreutdanning innen alle spesialiteter.