Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid er et fulltidsstudium over 2 år på 120 studiepoeng. For å fullføre masterprogrammet må du avlegge eksamen i følgende emner:

Studieløp

4. semester OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid
3. semester Valgemne Valgemme OLA4060 - Prosessforståelser og anvendte perspektiver
2. semester SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og organisering Valgemne
1. semester OLA4000 - Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet OLA4020 - Metodologi, verdier og dømmekraft Valgemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp med utveksling

4. semester OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid
3. semester Utveksling Utveksling Utveksling
2. semester SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og organisering Valgemne
1. semester OLA4000 - Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet OLA4020 - Metodologi, verdier og dømmekraft OLA4060 - Prosessforståelser og anvendte perspektiver
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Valgfrie emner

En sentral del av masterprogrammet er 40 studiepoeng i valgfrie emner. Dette gir deg som student stor frihet til aktivt å utforme din egen tverrfaglige profil, og rette den inn mot et spesifikt tema eller felt du er opptatt av. Du er ansvarlig for å finne og velge emner selv, og vi oppfordrer til å lete bredt etter interessante emner, også utenfor UiO.

Under finner du fem tematiske emnegrupper som ligger tett opptil masterprogrammet. Disse temaene og emnene er kun forslag, og du setter selv sammen dine 40 studiepoeng. Du står fritt til å mikse emner fra de forskjellige pakkene, og fra listen under.

Profesjonsteori, teknologi og kunnskapsledelse

PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi 10 sp, høst
IN5430 - IT and Management 10 sp, høst (erstatter INF5890 - IT og ledelse (videreført) )
PSY4404 - Human - Technology - Organization10 sp, høst
 

Arbeidsliv og rekruttering

HIS4395 - Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år 10 sp, høst
JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del 10 sp, vår
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del 10 sp, høst
SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat 10 sp, høst
SUM4019 - Consumption, Sustainability and Social Change 10 sp, vår
AOS338 Strategisk HR 5 sp, vår*

*Oppmelding til disse emnene skal gå via studiekonsulenten, ta kontakt innen 10.desember/10. juni om du planlegger å ta et av disse emnene neste semester

Organisasjonsutvikling og institusjonelt arbeid

STV4402B - Organizational Design and Administrative Reforms 10 sp, vår
STV4407B - Institusjonell teori 10 sp, høst
HMAN4220 - Health organization development and design 10 sp, vår
SUM4029 - Global Governance for Sustainable Development 10 sp, vår
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) 5 sp, vår*
AOS335 Organisasjonsendringer 10 sp høst*

*Oppmelding til disse emnene skal gå via studiekonsulenten, ta kontakt innen 10.desember/10. juni om du planlegger å ta et av disse emnene neste semester

Kommunikasjon, retorikk og omdømme

MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon 10 sp, høst
MEVIT4326 - Strategisk kommunikasjon i samfunnet 10 sp, høst
RETKOM4102 - Retorisk fordypningsemne A 10 sp, høst
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon 10 sp, høst
STV4318B - Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer 10 sp, vår

Metodekunnskap

SOS4020 - Kvantitativ metode 10 sp, vår
SOS4010 - Kvalitativ metode 10 sp, høst
RSOS4103 - Metode 10 sp, høst *
HGO4010 - Qualitative method 10 sp, vår *
PECOS4021 - Research Methods 10 sp, høst *
SOS4022 - Advanced Statistical Methods 10 sp, vår *

* Kontakt studiekonsulenten hvis du vurderer disse emnene

 

Liste over øvrige valgfrie emner

Dette er en liste over valgfrie emner som tidligere har blitt godkjent for studenter på programmet. Programmet har ikke avtaler som sikrer at studenter automatisk kan ta disse emnene, dette må du som student avklare med studiekonsulent for det enkelte emnet. Listen er ikke komplett og det er flere emner som kan tenkes at kan godkjennes utover dette. Liste over øvrige valgfrie emner

Guide for å melde seg til valgfrie emner

Her finner du en enkel guide til hvordan du får tilgang til emner som ikke ligger inne i studentweb. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i organisasjon, ledelse og arbeid

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Se tidligere oppbygninger for mastergraden

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak høsten 2012 og 2013.

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak høsten 2011.

Publisert 8. apr. 2014 10:40 - Sist endret 20. feb. 2018 13:31