print logo

Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) er et fulltidsstudium over 2 år på 120 studiepoeng. For å fullføre masterprogrammet må du avlegge eksamen i følgende emner:

Anbefalt studieløp

4. semester OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid
3. semester Emne fra liste/utveksling Emne fra liste/utveksling Emne fra liste/utveksling
2. semester SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og organisering OLA4060 - Teorifordypning
1. semester OLA4000 - Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet OLA4020 - Metodologi, verdier og dømmekraft Emne fra liste
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak høsten 2012 og 2013.

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak høsten 2011.

Valgfrie emner

Du skal velge frie emner tilsvarende 40 studiepoeng. Dette er en liste med emner som er godkjent av programmet og som vi anbefaler at studenten tar. Det er mulig å velge emner utenom denne listen, men dette må godkjennes av programleder. Om du ønsker å ta et emne som ikke står på listen, må du sende forespørsel til studiekonsulent som behandler det sammen med programleder.

Sammensetningen av de valgte emnene må fylle følgende krav:

  • emner fra minst to fakulteter
  • minst ett emne fra Det humanistiske fakultet

1. semester

IDE4060 - Tenkning om politikk og samfunn
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon
SOS4012 - Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi

3. semester

FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell
KUN4000 - Estetikkens historie
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden.
KULH4140 - Individ- religion - nasjon
RETKOM4102 - Retorisk temastudium (høst 2014: Politisk retorikk)
STV4402B - Organisasjonsdesign og forvaltningsreformer
FIL4300 - Etikk
RETKOM4105 - Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv
SGO4604 - Work and workers of the global Work-Place (nedlagt)

Dette oppsettet er veiledende, og ikke absolutt. Du kan velge emner oppført under 3. semester i 1. semester eller vice versa om det er ønskelig.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i organisasjon, ledelse og arbeid

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 8. apr. 2014 10:40 - Sist endret 13. okt. 2014 10:49