Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) er et fulltidsstudium over 2 år på 120 studiepoeng. For å fullføre masterprogrammet må du avlegge eksamen i følgende emner:

Anbefalt studieløp

4. semester OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid
3. semester Emne fra liste/utveksling Emne fra liste/utveksling Emne fra liste/utveksling
2. semester SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og organisering OLA4060 - Masteroppgavedesign og teorifordypning
1. semester OLA4000 - Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet OLA4020 - Metodologi, verdier og dømmekraft Emne fra liste
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak høsten 2012 og 2013.

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak høsten 2011.

Valgfrie emner

Du skal velge frie emner tilsvarende 40 studiepoeng. Dette er en liste med emner som er godkjent av programmet og som vi anbefaler at studenten tar. Det er mulig å velge emner utenom denne listen, men dette må godkjennes av programleder. Om du ønsker å ta et emne som ikke står på listen, må du sende forespørsel til studiekonsulent som behandler det sammen med programleder.

Eksamen for OLA4020 og OLA4000 planlegges slik at det ikke vil krasje med emnene anbefalt for 1. semester. For emner anbefalt 3. semester tas ikke dette forbeholdet.

Sammensetningen av de valgte emnene må fylle følgende krav for studenter som startet på programmet fra og med høsten 2015:

  • emner fra minst to fakulteter i hel grad

Sammensetningen av de valgte emnene må fylle følgende krav for studenter som startet på programmet før høsten 2015:

  • emner fra minst to fakulteter i hel grad
  • minst ett emne fra Det humanistiske fakultet.

 

1. semester

 

IDE4060 - Tenkning om politikk og samfunn
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del*
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon
SOSGEO4604 - Work and workers. Global perspectives

3. semester

Emner ved Samfunnsvitenskapelig fakultet
PSY4111 - Applied Social Psychology*
PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi*
PSY4404 - Human - Technology - Organization
SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter
SOS4402 - Familie og livsløp
SOS4010 - Kvalitativ metode
SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat
STV4436 - Sentralforvaltningen og statsvitenskapelig analyse*
STV4020A - Forskningsmetode og statistikk*
STV4020B - Statistical Analysis*
STV4324B - The Politics of Poverty*
STV4407B - Institusjonell teori*

Emner ved Humanistisk fakultet
MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell
FIL4300 - Etikk
KUN4000 - Estetikkens historie
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden.
KULH4140 - Individ- religion - nasjon
RETKOM4102 - Retorisk fordypningsemne A
RETKOM4105 - Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv (nedlagt)

Emner ved det utdanningsvitenskapelige fakultet v/ Institutt for pedagogikk. Vi anbefaler at du er tidlig ute om du ønsker disse emnene *
PED4010 - Statistikk 
PED4440 - Læring, teknologi og arbeid
PED4400 - Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring

Denne lista er veiledende, og ikke absolutt. Du kan velge emner oppført under 3. semester i 1. semester eller vice versa om det er ønskelig.

* Disse fagene har egne regler for påmelding, og tilbudet kan variere fra høst til høst. Ta kontakt med studiekonsulent for nærmere informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i organisasjon, ledelse og arbeid

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 8. apr. 2014 10:40 - Sist endret 23. mai. 2016 09:34