English version of this page

Styrevalget 2021

Fra 31. mai til 7. juni vil vi gjennomføre ordinære valg av styremedlemmer for styreperioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Gjennomføring av valget

  • Det skal velges kandidater til alle ansattgrupper, dvs. faste vitenskapelig ansatte, midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk-administrative ansatte. Det skal også velges studentrepresentanter.
  • Kandidater som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å stille til valget.
  • Valget gjennomføres i perioden mandag 31. mai kl. 08.00 til mandag 7. juni kl. 08.00.

Kandidater i gruppen fast vitenskapelig ansatte

Professor Jan Helge Solbakk

Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet

Forslagsstillere: Knut W. Ruyter, Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Ragnhild Hellesø, Erik Stänicke, Arne Johan Vetlesen og Tone L. Wærstad.

Professor Finn-Eirik Johansen

Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslagsstillere: Marianne Fyhn, Dag O. Hessen, Kristian Gundersen, Unni Olsbye, Ludvig Sollid, Ole A. Andreassen, Joel Glover, Petter Bae Brandtzæg og Karen O’Brien.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet

Forslagsstillere: Sverre Stausland Johnsen, Ragnhild Eskeland, Marte Blikstad-Balas, Aike Peter Rots, Katerini Storeng, Alexander Refsum Jensenius, Heidi Østbø Haugen, Maja Janmyr, Imac Maria Zambrana, Hilde Kanli Galtung, Are Skeie Hermansen, Franziska Köder, Gry Oftedal, Kate Vivi Rasch, Jørgen Bølstad, Øystein Linnebo og Hilde Reinertsen.

Professor Mariel Aguilar-Støen

Senter for utvikling og miljø

Forslagsstillere: Helene Aarseth, Anne Birgitte Rønning, Inger Skjelsbæk, Sidsel Roalkvam, Benedicte Bull, Gro Birgit Ween, Ragnhild Hennum, Malcolm Langford, Inga Bostad, Kari Nyheim Solbrække, Hilde Bondevik, Arnfinn Midtbøen, Jon Haarberg, Anne Eriksen, Dan Banik, Tanja Winther, Nina Witoszek, Kenneth Bo Nielsen, Ingerid Straume, Karen Lykke Syse, Arve Hansen og Jason Miklian.

Professor Helge Jordheim

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet

Forslagsstillere: Jacob Høigilt, Ola Mestad, Sofie Høgestøl, Anders Malthe-Sørenssen, Gunnveig Grødeland, Marianne Kartzow, Hilde Irene Nebb, Thomas Hylland Eriksen, Tore Rem, Carl Henrik Gørbitz, Cathrine Holst, Terje Stordalen, Ola Erstad, Inga Bostad og Einar Lie.

Førsteamanuensis Helene Amundsen Nissen-Lie

Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forslagsstillere: Ole Andre Solbakken, Sverre Urnes Johnson, Erkki Heinonen, Espen Røysamb, Hanne Strømme, Tine Jensen, Margrethe Seeger Halvorsen, Guro Øiestad, Tori Mauseth, Hanne Oddli, Line Indrevoll Stänicke, Annika Maria D Melinder, Marit Råbu, Krister Fjermestad, Erik Stänicke, Francisco Pons, Bjørn Lau, Rune Flaaten Bjørk, Ida S. Bernhardt, Anne-Kari Torgalsbøen, Christian Krog Tamnes, Cato Grønnerød, Eivor Fredriksen, Merete Glenne Øie, Mona Bekkhus, Eivind Ystrøm, Evalill Bølstad Karevold, Kristin Gustavson, Julien Mayor, Bente Træen, Egil Nygaard, Silje Endresen Reme og Olav Vassend.

Kandidater i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez

Senter for flerspråklighet, Det humanistiske fakultet

Forslagsstillere: Yesim Sevinc, Armine Bagiyan, Ane Theimann, Jake Eli Blake Gordin, Ingvild Badhwar Valen-Sendstad, Jessica Pedersen Belisle Hansen, Jenny Gudmundsen og Ingeborg Sophie Bjønness Ribu.

Stipendiat Stian Kogler

Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslagsstillere: Stian Kogler, Ingeborg Nymoen, Kristian Lensjø, Dongho Daniel Kwak, Thomas Combriat, Aleksandra Aizenshtadt, Laura Bishop, Inga Solgård Juvkam, Henrik Hovde Sønsteby, Maria Schüller, Linn Neerbye Berntsen og Chencheng Wang.

Stipendiat Viktor Balch Barth

Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslagsstiller: Viktor Balch Barth

Postdoktor Linda Kristina Joelsson

Fagseksjonen, Det teologiske fakultet

Forslagsstiller: Linda Kristina Joelsson

Kandidater i gruppen teknisk-administrativt ansatte

Seksjonssjef Linn Kristin Stølan

Seksjon for forskning og kommunikasjon, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Forslagsstillere: Hanna Karv, Marika Vartun, Kari-Anne Ulfsnes, Toril Eggen, Camilla Bakke, Kristi Lynette Barcus-Sævareid, Paola Løvland og Shane David Colvin.

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby

Det medisinske fakultet

Forslagsstillere: Asle Fredriksen, Haneef Awan, Natalia Zubillaga, Caroline Hals, Pia Søndergaard, Gina Susanna Clausen, Jamal Bajja, Lars Solheim, Rita Iren Olsen, Torgeir Lebesbye, Tor Henry Wold og Tone Skramstad.

Rådgiver Brita Langeid

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forslagsstiller: Maren Ringstad

Seniorrådgiver Hanne Bjerknes

Administrative fellestjenester, Det medisinske fakultet

Forslagsstillere: Liv Prestgård, Kristine Mangerud, Elin Lunde, Grethe Thrane Johansen, Marcella Orwick Rydmark, Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Ingun Marie Bjørkelund, Øyvind A. Berg, Nina Mino Thorud, Mona Pedersen, Eyrun Thune og Lill-Ann Cathrine Strøm.

Rådgiver Hanne Skjølås Nygaard

Fakultets­administrasjonen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Forslagsstillere: Marie Steenstrup, Anders Moss, Linda Valdø-Schwarz og Vibeke Christine Riddervold.

Studentvalg

Valg av representanter for studentene gjennomføres av Studentparlamentet.

Regelverk

Kontakt

Spørsmål om valget kan rettes til Valgstyret eller Valgsekretariatet.