100-gruppe – Russisk (100RUS)

Om emnegruppen

Emnegruppen inngår i studieretning Russisk på bachelorprogrammet for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for studieretningen

Etter å ha fullført 100-gruppen i russisk er du på nivå B2 (Vantage level) i det europeiske sertifiseringssystemet Common European Framework of Reference for Languages. Etter det første året velger du om du vil fordype deg videre i språk, litteratur eller områdekunnskap. Velger du fordypning i språk, fordyper du deg i grammatikk og språkbruk, og du lærer om språkets opprinnelse og historie. Velger du fordypning i litteratur, fordyper du deg i skjønnlitteratur og litteraturhistorie. Velger du fordypning i områdekunnskap, fordyper du deg i historie og samfunnskunnskap.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av syv obligatoriske emner, 70 studiepoeng som er felles for studieretningen for russisk. I tillegg til de 70 studiepoengene må studentene velge 30 studiepoeng i fordypningsemner i språk, litteratur og områdekunnskap. Emnegruppen har et felles første studieår.

Utenlandsopphold
Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Emner tatt i utlandet kan etter forhånsgodkjenning innpasses som emner i denne 100-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå. Les mer om Utenlandsopphold

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretningen Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk.  Avhengig av valg av støttefag og frie emner vil du også kunne kvalifisere deg til andre masterprogrammer ved UiO.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (70 studiepoeng)
Felles emner for alle tre fordypninger: språk, litteratur og område.

FOR DEG SOM VELGER FORDYPNING I RUSSISK SPRÅK
Obligatoriske emner (30 studiepoeng)

FOR DEG SOM VELGER FORDYPNING I RUSSISK LITTERATUR
Obligatoriske emner (30 studiepoeng)

FOR DEG SOM VELGER FORDYPNING I RUSSISK OMRÅDEKUNNSKAP
Obligatorisk emner (30 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet