40-gruppe – Kjønnsstudier (40KFL)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant programmets kjønnsemner. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) kan tilby følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger