Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)

Om emnegruppen

I en overgangsfase vil 40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie (40MIDKULTH) kun tilbys de studenter som allerede har påbegynt en 40-gruppe i middelalderstudier. Det er ikke anledning til å påbegynne denne emnegruppen fra og med høsten 2007.

Følgende 40-grupper i middelalderstudier er lagt ned:

De som har påbegynt en av disse emnegruppene er flyttet til 40MIDKULTH, som er utvidet til å omfatte emnene i listen under.

Emner i emnegruppen

Velg 40 sp blant følgende emner:

Emner som er lagt ned og kan inngå i 40MIDKULTH:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-VMS

Annet