Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Idéhistorie med vekt på antikken (80IDEANT)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i idéhistorie er spesialdesignet for programstudenter på Antikk kultur og klassiske språk (tidligere Antikk kultur og klassisk tradisjon )

Du får generell innføring i idéhistorie ved å avlegge denne emnegruppen, men med vekt på antikken.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt denne fordypningsgruppa skal du kunne:

  • forstå forskjellen mellom før-moderne og moderne måter å tenke på
  • knytte ideene/forestillingene (om Gud, menneske, natur, samfunn og historie) og endringene i dem til de enkelte epokers tenkesett
  • redegjøre for og diskutere hvordan ideene/forestillingene påvirkes, endres og artikuleres i møtet med bestemte nasjonale tradisjoner, spesifikke temaer eller sjangere
  • drøfte antikkens tenkning og sette den inn i et idéhistorisk perspektiv
  • drøfte hvordan antikkens tankegods er blitt forstått i senere tid (antikkresepsjon)

Oppbygning og gjennomføring

Alle de obligatoriske emnene på 1000-nivå, bør være avlagt før du begynner på studiet av de valgfrie fordypningsemnene.

Utenlandsopphold
Emnegruppen har innebygd mulighet for studieopphold i Roma ROMA2020 og ROMA2021 (se emnelisten nedenfor).

Kvalifisering for videre studier
Sammen med emnegruppen 40-gruppe – Antikk kultur og klassiske språk (40ANT) (tar ikke opp nye studenter) oppfyller denne emnegruppen kravet til faglig fordypning som forutsettes for masterstudiet i europeisk kultur.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

Velg et av to emner:

Velg minst 20 studiepoeng blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Var studietilbudet annerledes da du begynte? Eller har du grunnemner fra før av?