80-gruppe – Teatervitenskap med vekt på den klassiske tradisjonen (80TEAANT)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i teatervitenskap er spesialdesignet for programstudenter på Antikk kultur og klassiske språk. Studentene får en bred innføring i teatervitenskapen ved å avlegge denne emnegruppa, men med vekt på den klassiske tradisjonen. Emnegruppa oppfyller krav til faglig fordypning innen teatervitenskap, som sammen med emnet ANT 3090 gir studentene de nødvendige kvalifikasjoner for å søke opptak til masterprogrammet i Kultur- og idéstudier etter endt bachelorgrad.

Emnegruppa består av fire obligatoriske komponenter. TEA2121 går noe uregelmessig, og vi vil be studentene om å planlegge tidlig slik at dette emnet kan innpasses i studieplanen. Skulle det medføre omfattende problemer, kan man søke om å bytte dette med et annet emne på 2000-nivå. I tillegg må det velges ytterligere 40 sp fra listen hvor det er mulighet for utenlandsopphold i Athen og Roma.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

40 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet