Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fransk som universitetsfag og franskstudiets tre disipliner: språk, litteratur og områdestudier. Undervisningen gis som forelesninger og seminarer, og gjennom både teoretiske og praktiske tilnærminger er målet å styrke grunnkunnskapene i fransk grammatikk, litteratur, historie og samfunn. 

Hva som kjennetegner et godt skriftlig og muntlig språk er det bærende elementet i emnet, og vi tilnærmer oss de ulike problemstillingene med språket i fokus. Skriftlige og muntlige aktiviteter knyttet til kultur, litteratur og samfunnsforhold vil være en integrert del av undervisningen. 

Det forutsettes franskkunnskaper tilsvarende nivå I eller II fra videregående skole.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

 • Har du grunnleggende kunnskaper i fransk grammatikk
 • Kan du gjøre rede for utvalgte særtrekk i fransk sammenliknet med norsk
 • Kan du forstå hovedpunktene i normal fransk dagligtale
 • Har du kjennskap til lydskrift (IPA)

 • Har du grunnleggende kunnskap om det franske lydsystemet, og om uttale på standardfransk

 • Kan du delta i samtaler om kjente temaer og argumentere for dine synspunkter
 • Kan du presentere muntlig et utvalgt tema innen fransk språk, litteratur eller samfunn
 • Kan du lese, forstå og skrive korte fagtekster tekster på fransk
 • Har du kunnskap om samfunnsforhold i Frankrike i dag og utvalgte historiske hendelser
 • Har du kunnskap om noen sentrale forfattere og utvalgte temaer i moderne fransk litteratur
 • Kan du gi en enkel analyse av et litterært verk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole. Det forventes at du selv skaffer deg de nødvendige forkunnskapene før du begynner på studiet dersom du ikke har fransk fra videregående skole.

Overlappende emner

FRA0100 Fransk språkbruk 1 (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesning og seminar i 14 uker. Undervisningen gis hovedsakelig på fransk.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet, og du må bestå 5 digitale oppgavesett, samt 1 skriftlig oppgave før du kan fremstille deg til eksamen.  Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse.

 

Det kreves opptak til emnet for å kunne følge undervisningen og avlegge eksamen. Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 4 timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger ligger her. Vi gjør oppmerksom på at eksamensformen på emnet normalt er en skoleeksamen på 4 timer.

 

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk og norsk