FYS9220 – Sanntids og embedded datasystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i design av digitale og innebygde systemer ved bruk av programmerbare logiske kretser (FPGA-teknologi). Dette omfatter bruk av maskinvarebeskrivende språk som VHDL, verifikasjon og testing av digitale design, realisering av innebygde system på FPGA, samt grunnleggende egenskaper ved og bruk av sanntids operativsystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fulført emnet:

  • har du god kjennskap til oppbygning og virkemåten til programmerbare logiske kretser.
  • har du god kjennskap til bruksområder for programmerbare logiske kretser.
  • behersker du digital design ved bruk av et maskinvarebeskrivende språk som VHDL.
  • kan du utføre avansert simulering og syntese av digitale systemer.
  • har du gode kunnskaper om innebygde system og sanntidsoperativsystem, og er i stand til å realisere slike system på en FPGA.

Opptak til emnet

Maksimalt 30 studenter på grunn av laboratoriekapasitet. Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver og kjennskap til minst ett høynivå programmeringsspråk.

Kunnskaper i måleteknikk (FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført)FYS3231 – Sensorer og måleteknikk) og mikroprosessorteknikk (FYS3240 – Datainnsamling og kontroll) er en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 4 timers undervisningstilbud per uke:

  • 2 timer forelesning
  • 2 timer laboratoriearbeid

Dette emnet har en prosjektoppgave, som må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen som teller 100 % av samlet karakteren. 

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til emnet like etter påmeldingsfristen er ute.

Dette emnet har en prosjektoppgave må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4220 – Sanntids og embedded datasystemer

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 03:13:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)