Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sensorer utgjør en vesentlig del av moderne elektroniske målesystemer og slike systemer blir i økende grad en viktig del av vår hverdag. De er også sentrale innen områder som industriell automatisering, moderne medisin, overvåking, transport, miljø og eksperimentell forskning. Kurset systematiserer begreper som er viktig i målesystemer, f.eks. overføringsfunksjon, linearitet, følsomhet, nøyaktighet, toleranse og dynamisk område. Studentene studerer eksempler på konstruksjon av forforsterkere tilpasset ulike typer sensorer og får erfaring med praktisk bruk av slike i en større prosjektoppgave. Det gjennomgås utvalgte sensorprinsipper og eksempler fra presisjonssensorer og masseproduserte konsument-sensorer. Analog signalbehandling og prinsipper for analog til digital konvertering gjennomgås også.

Hva lærer du?

Studentene vil få en forståelse for de måletekniske begrunnelsene for valg av målemetode og utrustning i mange områder av vitenskap og teknologi. Studentene blir i stand til å lese datablader for sensorer og målesystemer på en kritisk måte og kurset vil bidra til at du kan bli en avansert bruker av målesystemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS3230:

For studenter som tok FYS3230 høsten 2014 gjelder at emnet ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

 

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 – Elektromagnetisme og FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver

Overlappende emner

5 studiepoengs overlapp mot hhv. FYS221 og FYS222, begge undervist for siste gang høsten 2002.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele høstsemesteret med 2 timer forelesninger og 2 timer gruppearbeid/forelesninger per uke. Emnet inkluderer en felles prosjektoppgave der studentene gjennomfører et reelt forskningsprosjekt under veiledning av erfarne forskere og utarbeider en vitenskapelig artikkel basert på resultatene av dette prosjektet. Studentene skal underveis i prosjektet levere rapporter for dette arbeidet og det skal også presenteres i plenum for de andre studentene.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 Laboratoriesikkerhet og  HMS0505 El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS3230.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen må man ha deltatt aktivt i forskningsprosjektet med de krav som stilles til rapportering og presentasjon. Avsluttende enten skriftlig eksamen (3 timer) eller muntlig eksamen (alt ettersom antall påmeldte studenter) som teller 100 % av endelig karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Dette emnet blir erstattet av et nytt emne, FYS3231, fra og med høsten 2017. Emneinnholdet vil i all hovedsak være det samme.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk