Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de vanligste mineralers krystallografiske, fysiske og optiske egenskaper. Du vil lære om atombindinger, ulike mineralgrupper og mineralenes systematikk. Vi kombinerer teori med praktiske øvelser for å identifisere mineraler og forstå deres dannelsesmiljø. Mineralene i bergarter forklares gjennom kjemisk sammensetning og strukturell stabilitet. Kunnskap om mineralogi er grunnleggende. For eksempel vil mineralomdanning være relevant for sedimentologi, forvitring og fysisk utforming av jordoverflaten og egenskaper til jordens skorpe og mantel.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne

 • finne og beskrive ulike symmetrielementer i et mineral og utlede mineralets krystallgruppe
 • forstå stabilitetsfelter av mineraler
 • forstå klassifikasjonen av mineraler og hvordan deres kjemiske sammensetning og struktur innvirker på denne
 • identifisere de vanligste mineraler og kunne si noe om bergarten er magmatisk, sedimentær eller metamorf
 • utlede krystallisasjonsrekkefølgen av mineralene i en bergart og derved forklare et områdes geologiske utvikling
 • beskrive mineralenes egenskaper slik at andre kan identifisere mineralene

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs / ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

2 dobbelttimer forelesning, samt 2 timer obligatoriske øvelser i uken. De obligatoriske øvelsesoppgavene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er 2 obligatoriske ekskursjoner.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Eksamen

 • Obligatoriske øvelsesoppgaver skal være godkjent og den praktiske prøven i mineralogi må være bestått før avsluttende eksamen.

 • Praktisk prøve i mineralogi teller 20 % ved sensurering.

 • Avsluttende muntlig eksamen teller 80 % ved sensurering.

 • Både den praktiske prøven og avsluttende muntlig eksamen må være bestått hver for seg for å fullføre emnet. 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:16:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk