GEO3211 – Petroleumsystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Organisk materiale (OM) i sediment er et resultat av avsetning under anoksiske forhold og kan resultere i dannelse av kull, organiske rike skifre (shale gas/oil) og kildebergarter for olje/gass. I klodens seneste 3.8 milliarder år har prosessen pågått med dannelse av oksygen, først i havet, så i atmosfæren og mengden av karbondioksid har hele tiden sunket på grunn av felling som fjellkjededannende karbonater.

Sedimentære bergarter inkluderer både silisiklastiske og karbonater, og begge typer kan inneholde OM og kildebergarter. Disse bergartene er helt sentrale som kilde til redusert karbon, og er et sentralt element i "petroleumsystemene". Kildebergartene danner olje og gass, og klassifiseres etter kvalitet og mengde OM. Disse forholdene ble bestemt av opprinnelige avsetningsforhold.

I kurset vil du få en prosessforstålese vedrørende karbonsyklusen og dannelsen av kildebergarter, samt olje, gass og migrasjon. Du blir istand til å redegjøre for hvilke faktorer som er vesentlige for organisk produktivitet, samt forekomster av olje og gass.

Det gis en innføring i karakterisering av kildebergarter og oljer/gasser vedrørende GC-FID og GC-MS kromatogrammer og stabile isotoper. Vi ser på effekter av biodegradasjon av olje og gass, samt hvordan relaterte analysemetoder og vurderingsmetodikk benyttes innen leting etter olje og gass i sedimentære basseng. Vi ser også på oppredning av forurensning.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset vil du

 • være i stand til å redegjøre for karbonsyklusen, dannelse av organisk rike sedimenter, kerogen, samt dannelse og migrasjon av olje og gass
 • kunne forstå og anvende moderne geokjemisk analysemetodikk opp mot en "petroleumsystem-forståelse", inkludert systematikk vedrørende opptreden av olje og gass i sedimentære basseng
 • kunne redegjøre for de viktigste faktorer som bestemmer om feller inneholder olje eller gass, slik som type kildebergart, modenhet, migrasjon, og kappebergartsegenskaper
 • ha et grunnlag for å kunne korrelere oljer til kilde, oljer til oljer, og gass til oljer
 • ha grunnlag for å kunne forfølge temaet i forskning og i letemessig sammenheng, alternativt vedrørende forurensningsproblematikk/oppredningsspørsmål
 • ha en basis for forståelse av oljepriser i en geopolitisk sammenheng

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Grunnleggende kunnskaper i kjemi vil være en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger i kombinasjon med øvelser (4t + 2t + 2t per uke). Det vil være aktiv bruk av hand-outs og vitenskapelige artikler underveis i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:13:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk