Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kildebergarter danner olje og gass og klassifiseres etter kvalitet og kvantitet av organisk materiale som er bestemt av organisk produktivitet og palaeo-avsetningsmiljøet. I emnet gjennomgår vi deres dannelse og modning av kildebergarter, samt klassifisering av kildebergarter bitumen, oljer samt gass, med tilhørende øvelser.

I tillegg til kildebergarter er modning og migrasjon samt fellefylling sentralt for den totale forståelsen av «Petroleumssystemet».

Vi gjennomgår analysemetodene GC-FID/MS, biomarkører og stabile karbon isotoper. Emnet gir videre en introduksjon til hvordan petroleumsgeokjemiske metoder brukes i leting etter olje og gass, og gir en forståelse for fordeling av naturlig forekommende hydrokarboner i sedimentære systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

 • Forstå bruk- og implikasjoner av moderne geokjemiske analysemetoder integrert inn mot en «Petroleums system- forståelse». Dette inkluderer dannelse av olje og gass, migrasjon, og innfangningsprosessen i feller.
 • Forstå fordeling av olje og gass i bassenger og hva som bestemmer fasetypen (olje v gass) i feller knyttet til modning, migrasjon og kappebergartsforhold.
 • Få en basis for olje-kilde-, olje-olje-, og olje-gass- korrelasjon og grunnleggende kildebergartsanalyser.
 • Ha grunnlag for å arbeide videre med tematikken i forskning, eller i oljeletingssammenheng, alternativt innen forurensningsproblematikk.
 • Få en introduksjon til de drivende faktorer for oljepriser i relasjonen til aktuell geopolitikk. Organisk materiale i sedimenter var grunnlaget for den «Industrielle Revolusjon» samt høyintensitets jordbruk og skifergass/olje er bare en av flere former for energiinndekning på jordkloden der fortsatt 70-85% av energibehovet dekkes av organisk karbon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

 • Error: java.lang.NullPointerException / Error: java.lang.NullPointerException eller lignende.

Grunnleggende kunnskaper i kjemi vil være en fordel.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Forelesninger i kombinasjon med øvelser (4t + 2t + 2t per uke). Det vil være aktiv bruk av hand-outs og vitenskapelige artikler underveis i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Undervisningen involverer ikke direkte eksponering for lab- eller feltmiljøer. Dermed er det ingen direkte behov for å ha en egen reise- og personforsikring.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100%.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som èn av tre forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

 • Error: java.lang.NullPointerException 
 • Error: java.lang.NullPointerException

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Engelsk