GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tas som avslutning av bachelorgrad/forberedelse til masterstudier. Studentene skal utarbeide en selvstendig prosjektoppgave, fortrinnsvis individuelt, innenfor fagområdene naturgeografi, hydrologi eller geomatikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, skal du:

 • kunne selvstendig gjennomføre en enkel prosjektoppgave
 • anvende enkle og mer avanserte metoder innenfor fagfelt fra naturgeografi, hydrologi eller geomatikk til å belyse en konkret problemstilling
 • være fortrolig med god siteringspraksis og behandling av vitenskapelig literatur
 • forstå hvordan en vitenskapelig rapport skal disponeres og skrives

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

GEG2210 – Datafangst - landmåling og digital fotogrammetri (nedlagt), GEG2220 – Forvaltning og presentasjon av geodata (nedlagt), GEG2230 – Romleg analyse av geografisk informasjon (nedlagt) eller GEG2110 – Landformdannende prosesser (videreført), GEG2120 – Naturressursforvaltning (nedlagt), GEG2130 – Landformer i Norden (nedlagt)

Undervisning

Seminar og individuell veiledning.

Eksamen

Skriftlig oppgave som eksamineres muntlig og teller 100% i karakteren.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor: Ivar Berthling

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2013 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Fom 2009 går dette emnet bare i vårsemesteret.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)