GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i hvordan programmering brukes for å lese, visualisere og bearbeide data og for å gjøre beregninger. Emnet er tilpasset studenter som begynner med studier i geofag eller i kjemi og ulike problemstillinger innen disse to fagretningene blir derfor brukt som utgangspunkt for programmeringen. Det er imidlertid ikke nødvendig med forkunnskaper i kjemi eller geofag for å ta kurset. Studentene i de to fagretningene blit tildelt egne oppgaver og egne øvelsesgrupper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • skrive programmer i Matlab for å løse enkle problemstillinger
 • lese, bearbeide og visualisere egne data
 • kommentere programmer
 • forstå enkle programmer i Matlab og kunne modifisere dem
 • finne feil i programmer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesninger og øvelser. Undervisningen går over ett semester (ca.15 uker) med 8 timer undervisning per uke. Deler av undervisningen blir holdt som gruppeundervisning/kollokvier på datamaskin (øvelser).

Emnet har obligatoriske oppgaver som må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Eksamen

1 skriftlig prosjektoppgave og 4 timers skriftlig avsluttende eksamen. Begge eksamensdeler må bestås for at du skal bestå emnet. Bokstavkarakter (A-F) bestemmes hovedsakelig av avsluttende eksamen. Kvaliteten til prosjektoppgaven kan brukes til å justere karakteren et hakk opp eller ned.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert høsten 2013, se rapport (pdf)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen

Høst 2018

Det tilbys eksamen i emnet (forutsetter bestått undervisning), siste gang høsten 2018. 

Undervisningsspråk

Norsk