Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over organismer i havet og ferskvann med vekt på det norske artsmangfoldet. De viktigste artenes og gruppenes klassifikasjon, oppbygging, funksjon og tilpasninger er sentrale tema. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om de viktigste akvatiske organismer og deres miljø i Norge
 • har du forståelse av hvordan artsmangfold varierer med habitat og årstid
 • har du kunnskap om organismenes oppbygning, funksjon og tilpasninger til sitt miljø 
 • har du forståelse av hvordan artsmangfoldet er evolusjonært beslektet
 • kan du bruke ulike metoder til taksonomisk identifikasjon og analyse av biodiversitet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2220:

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollokvier, laboratorieundervisning og feltekskursjoner. Rapporter fra øvelser og feltekskursjoner må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Feltekskursjonene i 2019 vil avholdes i to partier - 6.-10. mai og 12.-16. mai. Feltekskursjonen er obligatorisk. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen , før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i tre år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig, praktisk eksamen i systematikk (artskunnskap) i siste del av semesteret teller 20%.
 • Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen teller 80%. 

Rapporter fra laboratorieøvelser og feltkurs må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Pensum:

 • Deler av læreboken "Integrated Principles of zoology", Hickman et.al
 • Kompendier

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk