BIOS3601 – Genetikk og utviklingsbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utviklingsbiologi og genetikk i planter og dyr og andre relevante organismegrupper. Det legges vekt på klassiske eksperimentelle systemer/organismer og sammenhenger belyst ved genetiske og utviklingsbiologiske konsepter og prinsipper. I et overordnet fokus vil system orientert genetikk og forståelse av utvikling i et genom-perspektiv danne en ramme rundt dette emnet, og belyse hvordan genetikk og epigenetikk via spesialisering og interaksjon mellom celler danner grunnlaget for utvikling og morfologiske trekk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om og kan anvende begrepsapparatet innen genetikk og utviklingsbiologi
 • har du en god forståelse av hovedkonseptene innen utviklingsbiologien samt deres mekanismer og prinsipper
 • kjenner du i hovedtrekk morfologiske prinsipper for utvikling og reproduksjon i klassiske modellorganismer
 • har du kunnskap om de genetiske og molekylære mekanismene som opererer i utvikling og reproduksjon
 • har du innsikt og forståelse for hvordan sammenhengen mellom gen og genom spiller en rolle i genetikk og utviklingsbiologi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnene BIOS3601 og BIOS4601 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

BIOS1120 – Fysiologi

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

BIOS1150 – Biologisk mangfold

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Interaktiv gruppeundervisning (Obligatorisk)

Forelesningene er delt inn i tematiske nivå: Organismer, konsepter og prinsipper. Obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjent obligatorisk undervinsing har gyldighet 2 år etter gjennomføring.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera, 3 timer, som teller 100% ved sensurering.

Obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

 

Eksamensforsøk 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:  BIOS3600 - Genetikk og utviklingsbiologiBIOS4601 - Genetikk og utviklingsbiologi og BIOS4600 - Genetikk og utviklingsbiologi.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 03:35:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk