BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en oversikt over feltene mikrobiologi og mykologi, med fokus på terrestrisk mangfold. Emnet dekker hovedsakelig prokaryotisk og eukaryotisk mikrobiologi, med fokus på stoffskifte, miljømetoder og diagnostikk. Mikrobiell genetikk og mikrobiell patogenese er en del av andre, mer avanserte emner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, vil du:

 • ha generell kunnskap om mikrobiologi og mykologi

 • lære om mangfoldet av mikroorganismer, deres metabolisme og økologi

 • ha praktiske ferdigheter som sterile teknikker, anrikningskulturer, mikroskopi, matmikrobiologi (for eksempel gjæring), luftmikrobiologi og miljø- og klinisk diagnostisk metode.

Opptak til emnet

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet, HMS0505 – El-sikkerhet

BIOS1150 – Biologisk mangfold BIOS1130 – Biokjemi I

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger

 • Kollokvier

 • Obligatoriske laboratorieøvelser

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen, før forelesningen starter. Dette gjelder også for studenter på venteliste. Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen på 3 timer som teller 100% av karakteren.

Labrapporter må være godkjent for å gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Dette emnet ses i sammenheng med MBV3060 - Generell mikrobiologi ved praktisering av tregangersregelen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mars 2020 02:13:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)