BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en oversikt over feltene mikrobiologi og mykologi, med fokus på terrestrisk mangfold. Emnet dekker hovedsakelig prokaryotisk og eukaryotisk mikrobiologi, med fokus på stoffskifte, miljømetoder og diagnostikk. Mikrobiell genetikk og mikrobiell patogenese er en del av andre, mer avanserte emner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, vil du:

 • ha generell kunnskap om mikrobiologi og mykologi

 • lære om mangfoldet av mikroorganismer, deres metabolisme og økologi

 • ha praktiske ferdigheter som sterile teknikker, anrikningskulturer, mikroskopi, matmikrobiologi (for eksempel gjæring), luftmikrobiologi og miljø- og klinisk diagnostisk metode.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet

BIOS1150 – Biologisk mangfold og BIOS1130 – Biokjemi I

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger

 • Kollokvier (obligatoriske) 

 • Laboratorieøvelser (obligatoriske)

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100% av karakteren.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensforsøk 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV3060 - Generell mikrobiologi ved praktisering av tregangersregelen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 19:15:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)