MBV4230 – Eukaryote transkripsjonsfaktorer - strukturer, samspill, regulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet omhandler nyere data om eukaryote transkripsjonsfaktorer. I en generell del som tar sikte på å gi en oversikt over det eukaryote transkripsjonsapparat, omhandles promotere, RNA polymerase II, generelle transkripsjonsfaktorer og koaktivatorer, kromatins betydning for transkripsjon, elongeringskontroll og mekaniser for genaktivering, samt nukleær organisering. I andre del omhandles spesifikke transkripsjonsfaktorer som homeodomain og POU-familiene, bZIP- og HLH-familiene, sinkfinger familier, NFkB-familien, nukleære reseptorer, FOX- og Myb-familien, STAT-familien, samt p53 og Rb, de siste for å illustrere sammenhengen mellom onkogenese og transkripsjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha kunnskap om og oversikt over hvor forskningsfronten er innen temaer som:

  • forståelse av den komplekse oppbygging av og det intrikate samspill mellom transkripsjonfaktorer som regulerer uttrykk av gener i eukaryote celler. 
  • forstå moderne transkripsjonsforskning.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

BIOS3900 – Biokjemi 2BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi IBIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II  eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Seminarer  med 15 minutters presentasjoner av en originalartikkel for medstudentene

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

 Muntlig eksamen ved liten deltagelse på emnet. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV9230 – Eukaryote transkripsjonsfaktorer - strukturer, samspill, regulering (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 14:29:01

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Engelsk