IN5520 – Digital bildeanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet tar for seg metoder for analyse av digitale bilder, segmentering og beskrivelse av objekter i bilder.  Sentrale temaer er egenskapsuttrekking og klassifikasjon av objekter i bilder.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  • Har du god kunnskap i metoder for teksturanalyse og hvilke forutsetninger som ligger bak disse.
  • Har du god kunnskap om representasjon og beskrivelse av objektenes form.
  • Behersker du teorien og lineær algebraen bak sentrale metoder for styrt klassifikasjon av bilder, spesielt gaussiske klassifikatorer.
  • Forstår du begrep som "curse-of-dimensionality" og kan bruke teorien i praksis til å velge antall egenskaper og kontrollere kompleksiteten i klassifikatoren på en robust måte.
  • Kjenner du teorien bak utvalgte metoder for egenskapsseleksjon og lineære egenskapstransformer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, INF2310 – Digital bildebehandling (videreført), MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

Overlappende emner

Undervisning

Det holdes 2 timers forelesning og 2 timer øvelser hver uke. Det krever gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer) avhengig av antall studenter.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4300 – Digital bildeanalyse (videreført), INF9305 – Digital Image Analysis (videreført), IN9520 – Digital bildeanalyse

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 02:20:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)