IN2070 – Digital bildebehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet tar for seg digitale bilder og deres egenskaper, fargemodeller og persepsjon, representasjons-metoder for digitale bilder, histogramtransformasjoner og 2-dimensjonal digital konvolusjon og filtrering, segmentering samt bildekoding og kompresjon.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

  • Kjennskap til begreper, metoder og anvendelsesområder for digital bildebehandling.
  • Erfaring med hvordan gjennomgått teori kan anvendes til å løse konkrete problemer eller oppgaver.
  • En god bakgrunn for videre studier innen bildeanalyse og mønstergjenkjenning/maskinlæring

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter: IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger og MAT1100 – Kalkulus/MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1

MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

Overlappende emner

Undervisning

Det holdes 2 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke i vårsemesteret.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende digital eksamen på 4 timer.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2310 – Digital bildebehandling (videreført), INF160

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:16:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk