TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en helhetlig forankring i faget av turbulensmodellering og simulering, og utvikle både fysisk innsikt om turbulens og det matematiske rammeverket som er nødvendig for å forstå turbulensmodell-formuleringer og deres iboende begrensninger.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet vil du ha følgende kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende prinsippene for turbulens modellering
  • Evne til å forstå de grunnleggende begrensninger de mest brukte modellering tilnærmingene samt til å analysere turbulente strømninger ved hjelp av en-punkts korrelasjoner
  • Kurset vil gi studenten innsikt i grunnleggende turbulensfysikk
  • Gi grunnleggende innsikt i praktisk bruk av turbulensmodeller

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er en fordel med noe forkunnskap fra emnene MEK3230 – Fluidmekanikk og MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens/MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer forelesning og regneøvelser hver uke gjennom hele semesteret.

Dette emnet har to obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

To obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9620 – Avansert turbulensmodellering og simulering, UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (videreført), UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 21:15:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)