Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet ønsker vi å gi deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i hvordan du aktivt kan forebygge og begrense en eventuell brann. Etter endt kurs skal du kjenne til hvordan du skal opptre i tilfelle brann/branntilløp og kunne følge deg trygg og sikker i bruk av UiOs bygninger.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha kunnskap om:

  • UiOs brannvernpolicy og mål
  • De vanligste brannårsakene
  • Tekniske brannverntiltak og utstyr
  • Organisatoriske brannverntiltak og rutiner
  • Forstå hvordan brann oppstår og utvikler seg
  • Hvordan opptre i forbindelse med brann/branntilløp
  • Praktisk håndtering av slukkeutstyr og ulike slukkemidler

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Overlappende emner

Helt gjennomført MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) gir fritak for HMS0507.

Har du tidligere kun tatt deler av MNHMS0015 må du ta det du mangler blant e-læringsemnene (HMS0501 og HMS0502) og/eller HMS0507, som til sammen utgjør innholdet i MNHMS0015. Se detaljert beskrivelse av overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Undervisning

Emnet gis som gruppeundervisning 2 timer i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Er du påmeldt en gruppe du ikke kan møte på, kan du bytte til en annen ledig gruppe i StudentWeb.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som ikke har bestått HMS0507 Brannsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0507 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Kontakt

MN-studieinfo